งาน UNIDO Day ที่กรุงเซี่ยงไฮ้

กรุงเซี่ยงไฮ้, 18 เมษายน 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทำการจัดแสดงกิจกรรม UNIDO DAY เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 7 (International Technology Fair หรือ CSITF) จัดขึ้นที่ 18 – 21 เมษายน ที่ประเทศจีน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในระหว่างพิธีเปิดนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ นายหยิง หยง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย Wang Bingnan และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย XU Nanping กล่าวปาฐกถา รวมทั้งมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลนาย Gary Miller และผู้แทนผู้ว่าการรัฐซาร์ลันด์ อดีตหัวหน้าผู้เจรจาต่อรองและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนาย Long Yongtu เป็นผู้นำการประชุมภายใต้หัวข้อ ‘เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก: การรวบรวมภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันและแบ่งปันลำดับขั้นใหม่ของการค้าด้านเทคโนโลยี (Technologies that changed the world: bringing together global innovation wisdom and sharing a new phase of technology trade’.)

ดร. เบอร์นาร์โดคาลซาดิยา – ซาร์เมียนโต้ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO ได้กล่าวต่อที่ประชุม “ UNIDO มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน(กับองค์กรและประเทศสมาชิก) ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ” “ งานแสดง CSITF นับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการถ่ายเทและแบ่งปันเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมทั้งการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจที่แท้จริง (real economy) ผ่านการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของ UNIDO”

ที่ผ่านมาองค์การ UNIDO ได้ร่วมจัดงาน“UNIDO Day” ระหว่างการจัดในช่วง CSITF ทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมการค้าเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยั่งยืนสำหรับนวัตกรรมอุตสาหกรรมระดับโลกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการยกระดับอุตสาหกรรม งานปีนี้จัดขึ้นโดย UNIDO และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) ที่ศูนย์แสดงสินค้าเซี่ยงไฮ้และมุ่งเน้นในหัวข้อ ‘เทคโนโลยีการลงทุนและนวัตกรรม: บทสนทนาระหว่างเครือข่าย UNIDO ITPO และพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (YRD) ในการพัฒนาคุณภาพสูง’ (‘Technology, investment, and innovation: a dialogue between the UNIDO ITPO Network and the Yangtze River Delta (YRD) Region on high quality development’)

รองเลขาธิการรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ และประธานคณะกรรมาธิการเทศบาลเซี่ยงไฮ้ นาย Shang Yuying และรองอธิบดีกรมการค้าและการส่งเสริมการลงทุนของสภาจีนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายYU Haiyan และ ผู้อำนวยการของ UNIDO นายBernardo Calzadilla-Sarmiento ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในนามขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมที่ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีผู้ประกอบการจีนและต่างประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ

กิจกรรมของวัน UNIDO ดังกล่าวยังได้ร่วมถึงการเปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์“ Impact Investment” ซึ่งเผยแพร่โดย UNIDO-TII Knowledge Hub และสมาคมส่งเสริมการลงทุนโลก (WAIPA) เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่รับผิดชอบและสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: