นิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและUNIDO

เมื่อ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำการจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นในการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา ขึ้น ณ Vienna International Centre

นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงความร่วมมือระหว่าง UNIDO และญี่ปุ่น ที่เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมนานาชาติโตเกียวด้านการพัฒนาแอฟริกา (TICAD) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2536

นิทรรศการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านดำเนินการด้าน human security ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNIDO ที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มประชาชนที่บอบบางด้านสังคมที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้าน human security และการฟื้นฟูหลังวิกฤติ (post-crisis rehabilitation) และ กิจกรรมหลากหลายมิติที่ดำเนินการโดย UNIDO และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ การดำเนินการไปสู่อนาคตที่ใช้พลังงานที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกา

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุน 18 โครงการในประเทศแอฟริกาในด้าน  human security และน humanitarian-development และได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐกับโครงการพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญสองโครงการเมื่อปีที่ผ่านมา และเพื่อสนับสนุนวาระการดำเนินการของ UNIDO Secretariat ในแอฟริกาและ IDDA3 (Third Industrial Development Decade for Africa) ญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนอีกกว่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตัวแทนของ UNIDO ได้กล่าวว่าจุดเด่นของความร่วมมือระหว่าง UNIDO และรัฐบาลญี่ปุ่นคือองค์ประกอบการลงทุนโดยตรงจาก การสร้างศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนและบริษัทของญี่ปุ่นและแอฟริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งสหประชาชาติ (ITPO) ในโตเกียว

https://www.unido.org/news/partnering-africas-future-exhibition-unido-japan-cooperation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: