เสวนาบทบาทของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา องค์กรยูนิโดได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศออสเตรีย เอกวาดอร์ สโลวีเนีย มูลนิธิ Ellen MacArthur และ UNDESA ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Making it Circular: The Role of Industries in Circular Cities ณ สำนักงานใหญ่ขององค์กรสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Circular City Week New York

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีการโต้วาทีเกี่ยวกับการยกเอาตัวอย่างการดำเนินการด้าน Circular Economy จากภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นมาตรการที่นำมาผลักดัน นโยบาย เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ถูกนำมาผลักดัน

การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการผลิตที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความหลากหลาย (Diversification) และการดำเนินการในท้องถิ่น (Localisation) ในการผลิตและการดำเนินการที่ช่วยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ มีความสามารถในการดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (self-sufficient) และมีความ Resilient ต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกได้ มูลนิธิ Ellen MacArthur ได้เน้นถึงบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจแบ่งปันและสร้างภาคการผลิตในท้องถิ่นของเขตเมือง

ในด้านนโยบาย ผู้เข้าร่วมเสวนาได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาลในการก้าวข้ามการดำเนินการแบบเดิมที่ไม่มีการบูรณาการ รวมทั้งการก้าวไปสู่การมองกระบวณการจัดการของเสียและการหมุนเวียนทรัพยากร รวมทั้งการร่วมใช้สาธารณูปโภคเพื่อลดค่าดำเนินการต่าง ๆ การสร้างศักยภาพของกิจการขนาดเล็กและกลางจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปลดล๊อกการดำเนินการธุรกิจในเศรษฐกิจหมุนเวียน และการ upscale กระบวนการผลิตในท้องถิ่นได้

ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ H.E. Luis Gallegos Chiriboga ผู้แทนถาวรของเอกวาดอร์ต่อสหประชาชาติ; Darja Bavdaž Kuret ผู้แทนถาวรของสาธารณรัฐสโลวีเนียต่อสหประชาชาติ; Lindsay Clinton รองประธานอาวุโส New York City Economic Development Corporation Miranda Schnitger หัวหน้าโครงการเมืองของมูลนิธิ Ellen MacArthur; Brian Matuszewski Global Head of Brand Partnerships ที่ประกอบด้วย TerraCycle, Loop; และ Ditte Lysgaard Vind หุ้นส่วนผู้จัดการ Lendager TCW และ Michael Shank ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร Carbon Neutral Cities

ที่มา – https://www.unido.org/news/making-it-circular-role-industries-circular-cities

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: