Tech Trends Report 2019

สถาบัน FUTURE TODAY ทำการเผยแพร่รายงาน TECH TRENDS REPORT ที่รายงานแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่า 315 เทรน มากกว่าปีที่แล้ว (225 เทรน) รายงานดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นนำในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง Future 500 และ SMEs รวมทั้งภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ

ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นและสร้างความเสถียรภาพในการเป็นผู้นำด้าน AI ของตน การคาดการดังกล่าวพ้องกับรายงานของสถาบันวิจัย Elservier ที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ SenseTime อีกทั้งการจัดตั้งกระทรวงการวิจัยความมั่นคงของจีนที่เทียบเท่ากับ Defense Advanced Research Projects Agency ของอเมริกา

การพัฒนาของจีนแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดไปสู่อนาคต มีการลงทุนในด้าน AI อย่างมหาศาลในจีน และในระยะยาวการดำเนินการดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอำนาจโลกในอนาคต

ด้านการจัดการข้อมูล คาดว่าจะมีการดำเนินการด้าน Data governance และการควบคุมข้อมูลที่รัดกุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีการนำเอาข้อมูลมารวมศูนย์หรือ Data Lake โดยองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น เทรนการพัฒนา AI in the Cloud เป็นอีกหนึ่งเทรนที่น่าจะมาแรง ปัจจุบันมีบริษัท Amazon AW; Microsoft’s Azure และ Google Cloud Platform จากอเมริกา และ Alibaba และ Baidu จากจีนเป็นสองค่ายที่แข่งขันกันอยู่ โดยมีมูลค่าตลาดที่สูงถึงพันล้านเหรียญสหรัฐฯ การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวคาดว่าจะนำไปสู่การรวมศูนย์ของแรงงานที่มีศักยภาพในสองค่ายดังกล่าว ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตเมื่อมีผู้เล่นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้า

ในส่วนของจีน เทรนการใช้ข้อมูล Social Media มาจัดการสังคมอาจจะเป็นอีกหนึ่งเทรนที่ใหม่และสร้างคำถามให้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จีนได้นำเอาระบบ Social Credit Score มาใช้ในการควบคุมการเดินทางของประชาชนที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่พึงประสงค์ และคาดว่าจะมีการรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น Personal Data Record ที่ประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา การทำงาน การเงิน การเดินทาง และการจับจ่ายใช้สอย ในปัจจุบัน Personal Data Record ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดฐานข้อมูลดังกล่าวในอนาคต โดยเทรนดังกล่าวจะได้รับการผลักดันโดย เทคโนโลยีFacial recognition หรือเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือแม้แต่การจดจำพฤติกรรม (personality recognition) ที่ถูกใช้โดย Cambridge Analytica ในการช่วยประธานาธิปดี Trump ให้ชนะการเลือกตั้ง
ในด้าน Smart City โครงการ Smart Building และการจัดการของเสีย การสร้าง Wifi-hotspot และการดำเนินการโครงข่าย 5-G จะเพิ่มขึ้น เมืองที่ได้รับเลือกเป็น Smart City อันดับที่หนึ่งได้แก่ Copenhagen ในเดนมาร์ก

อ่านรายงาน Tech Trends Report ได้ที่นี่

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: