วันอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป 2019

สหภาพยุโรปจะทำการจัดวันอุตสาหกรรม (European Industry Day) ขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ (The Egg Congress & Meeting Centre) วันอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปได้รับการจัดเพื่อสนับสนุนความสร้างสรรค์ การร่วมสนทนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ.  2017  การจัดในปีนี้จึงเป็นครั้งที่สามของกิจกรรมดังกล่าว โดย คณะกรรมาธิการยุโรปและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำการจัดกิจกรรมตลอด เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2019 ขึ้นทั่วยุโรปภายใต้ชื่อสัปดาห์อุตสาหกรรมแห่งยุโรป

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Industry & Sustainability, Industry & Globalisation และ Innovation & Digitalisation ในช่วงการประชุมจะมีการพบปะระดับสูงระหว่างผู้วางนโยบายอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากทั่วสหภาพยุโรป และเป็นโอกาสในการสะท้อนและทบทวนการดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมาธิการ นอกจานี้ยังจะมีการแสดงนิทรรศการการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งยกระดับความนำสมัยของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น hackathon เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินเพื่อความเผชิญหน้ากับความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม

การจัดการประชุมในปีที่แล้ว (ค.ศ. 2018) ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1000 คนจากทั่วทั้งสหภาพยุโรป ผู้ที่สนใจติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้วสามารถอ่านเอกสารประชุมได้ที่ https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: