สถิติ World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ตามข้อมูลของรายงาน World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลผลิตอุตสาหกรรมโลกขยายตัวเพียง 3.2% ในไตรมาสที่สามของปีดังกล่าวต่ำกว่าในไตรมาสที่สอง (3.4%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการผลิตทั่วโลกที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกีดกันด้านการค้าและภาษีศุลกากรของประเทศผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสมาชิกสหภาพยุโรปและจีน

การลดลงของภาคการผลิตมีนัยสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือ industrialised economies ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก ตัวเลขแบ่งแยกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่ำในยุโรปและเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือที่ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.4%

เมื่อแบ่งตามประเทศจะเห็นได้ว่า ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% สวนทางกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการเติบโตน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อิตาลีประสบกับการเติบโตที่ติดลบ ในบรรดาประเทศนอกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่อไปนี้ เบลารุส 3.6% นอร์เวย์  2.7% สหพันธรัฐรัสเซีย  2.4% และ สวิตเซอร์แลนด์ 1.7%

ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีการผลิตลดลงเล็กน้อย มาเลเซียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 4.8% และสิงคโปร์อยู่ที่ 3.6%

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของการเติบโตของโลกที่ลดลงก็เห็นได้ชัด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 6.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่า 6.4% ในไตรมาสที่สอง โดยการชะลอตัวส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ

การเติบโตของผลผลิตของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่รวมจีน มีอัตราที่ลดลงไปที่ 3.0% ในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับ 3.6% ในไตรมาสที่สอง โดยประเทศในแถบลาตินอเมริกามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อาร์เจนตินาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกามีอัตราการผลิตที่ลดลงถึง 7.2 %ในไตรมาสที่สาม ในขณะที่บราซิลมีการผลิตเพิ่มขึ้น 1.6% และ ชิลีที่ 1.5 % ในขณะที่เม็กซิโกเพิ่มขึ้นไปที่ 2.7% จากการคาดการณ์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

ประเทศในเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สาม ได้แก่ อินเดีย (6.0%) ที่มีการเติบโตในภาคเทคโนโลยีชั้นสูง เช่นยาและยานยนต์ อินโดนีเซีย (5.1%) และ ในฟิลิปปินส์ (7.3%) ส่วนประเทศไทยไม่มีการรายงานผลการเติบโตแต่อย่างใด

ในบรรดาประเทศในแอฟริกาปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในประเทศโกตดิวัวร์ (4.2%) อียิปต์ โมร็อกโก และเซเนกัล อย่างไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจแอฟริกาใต้มีการชะลอตัวใน ไนจีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

รายงานดังกล่าวของ UNIDO แสดงถึงตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นอันดับหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: