World Forum Circular Economy ย้อนมองปีที่แล้ว

การประชุม World Circular Economy 2018 (WCEF2018) หรือ ฟอรัมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกครั้งที่ 2  ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัท Sitra ของฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ โซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว เครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และการค้าแบบหมุนเวียน รวมทั้งด้าน shared mobility และการแก้ขยะพลาสติกจากทะเล นอกจากนี้ในการประชุม WCEF2018 ยังมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ

ฟอรัมการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกได้รับการริเริ่มจากฟินแลนด์ผ่านกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ Sitra การประชุม WCEF รวบรวมผู้นำทางธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวกว่า 1,000 รายเพื่อร่วมหารือแนวทางการคว้าโอกาส และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงวิธีการที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNGGs) การบูรณาการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลมลงในวาระการพัฒนา 2030 Agenda ความท้าทายด้านนวัตกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองหมุนเวียน การวิจัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน

จากการประชุมครั้งที่แล้วในปีค.ศ. 2017 ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในสาขาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจากกว่า 100 ประเทศ ประเทศเจ้าภาพฟินแลนด์ได้นำเสนอประสบการณ์ในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้เป็นจริงและส่งผลประโยชน์ไปทั่วทุกภาคส่วนของธุรกิจและสังคม ข้อความสำคัญจากที่ประชุมคือการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนนำกระแสเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจโลกและใช้แนวความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้เป็นการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs และการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระหว่างการประชุม WCEF 2017 มีการเปิดองค์ประชุมทั้งหมด 17 ครั้งและมีการจัดสัมมนาแบบคู่ขนานเพื่อนำเสนอโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับธุรกิจและการเงิน ภายใต้หัวข้อที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น

การจัดประชุมได้จัดขึ้นโดยใช้รูปแบบที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การแสดง เกม การพูดคุย เพื่อสร้างโอกาสในการจัดเครือข่ายรวมทั้งมีการจัด Marketplace ที่มีผู้เข้าร่วมงาน 24 รายใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งมีการจัดการทัศนศึกษาธุรกิจและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ผู้จัดงานหลักของ WCEF2017 คือ Sitra กองทุนนวัตกรรมของประเทศฟินแลนด์โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีของยุโรป มูลนิธิเอลเลนอาร์เทอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ของฟินแลนด์ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน ผู้จัดงานร่วมประกอบด้วยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC), องค์การสิ่งแวดล้อมยุโรป (EEA), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IISD), ฟอรัม Koli, โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UN Environment), สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( WBCSD) และ World Resources Forum (WRF)

การจัดการประชุมในปีที่แล้วสอดคล้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลกของสหประชาชาติ (5 มิถุนายน) และครบรอบ 100 ปีแห่งการเป็นเอกราชของฟินแลนด์ WCEF2017 ถูกนำเสนอเป็น “ของขวัญจากฟินแลนด์สู่โลก” โดยฟินแลนด์ให้บริการในฐานะผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

สำนักงานที่ปรึกษาจะนำเอาสรุปการประชุมในปีนี้ (ค.ศ. 2018) มาเผยแพร่ในวาระต่อไป

ที่มา

http://sdg.iisd.org/news/circular-economy-forum-discusses-links-with-2030-agenda/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: