รองผอ. UNIDO ร่วมประชุม World Circular Economy Forum

โยโกฮามา ญี่ปุ่น, 23 ต.ค. 2018

รองผอ.องค์การ UNIDO นาย Hiroshi Kuniyoshi ได้กล่าวในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม Grand Finale ของ World Circular Economy Forum จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (Sitra) เรียกร้องให้มีการจัดการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน

นาย Hiroshi กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ในขณะที่มีการใช้หลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ (แสดงให้เห็นว่า) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบ Circular เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะทุกประเทศควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคตของตน ”

องค์การ UNIDO ตระหนักถึงศักยภาพที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแบบหมุนเวียนผ่านพอร์ตการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ผ่านมาองค์กร UNIDO ได้พัฒนา ส่วนต่าง ๆ (Building blocks) ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ( Global South) ให้ สามารถเป็นได้รับประโยชน์ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลและระบบการค้าที่เป็นผลมาจากการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน UNIDO ก็ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการแถลงการณ์ที่กรุงเทพฯ (the Bangkok Statement) ที่ได้เน้นถึง การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพผ่านความโปร่งใสและเปิดกว้าง และการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจแบบวงกลม การแถลงการณ์ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างการประชุมอุตสาหกรรมสีเขียวครั้งที่ 5  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์การในการสร้างความมั่นใจ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างแนวทางที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในนานาประเทศ

ณ การประชุม WCEF 2018 Grand Finale นอกจาก รองผู้อำนวยการ Hiroshi Kuniyoshi แล้ว ยังมีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วมม อาทิ UNEP International Resource Panel คุณ Janez Potocnik ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับยุโรปของ DG Environment คุณ Daniel Calleja และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการของ อาเซียน คุณ Adeline Lee  และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น นาย Tsukasa Akimoto และ และกรรมการขององค์กร Sitra นาง Mari Pantsar กล่าวปิดประชุม

การประชุม WCEF 2018 ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนจากกว่า 70 ประเทศเพื่อพิจารณาโอกาศของภาคส่วนธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบผ่านโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวทางที่จะใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นมาตรการผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

source

https://www.unido.org/news/unido-deputy-director-general-kuniyoshi-calls-globally-coherent-approach-circular-economy-during-2018-wcef-yokohama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: