โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่านการกู้เพื่อพัฒนา 5G

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการสัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้เงินทุนมูลค่า 500 ล้านยูโรกับ European Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for Strategic Investments – EFSI) กองทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีเพื่อที่จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวทำการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป

เทคโนโลยี 5G คาดว่าจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อ และใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้อายุของแบตเตอรี่เซ็นเซอร์และเครือข่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขึ้น และเพื่อความไว้วางใจของผู้ใช้ การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Virtual Reality (VR) และAugmented reality (AR) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การติดตามตรวจสอบทางการแพทย์จากระยะไกล บริการด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงแบบอัตโนมัติ และแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และมีความหน่วงต่ำ

โนเกียได้ทำข้อเสนอที่จะพัฒนา โครงข่ายแบบ end-to-end โดยเน้นตั้งแต่เครือข่ายวิทยุไปยังอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) กล่าวคือ โนเกียมุ่งที่ทำการพัฒนานวัตกรรมที่จะครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการสื่อสารแบบ 5G

ตัวแทนของ EIB ได้กล่าวว่าการพัฒนา 5G กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ประชาชนส่วนใหญ่จะคาดคิด การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยผลักดันธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนาย Jyrki Kataine กล่าวถึงการกู้เงินดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี เพราะการลงทุนดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ยั่งยืนที่ยุโรปจะได้รับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นการต่ออายุหนี้เดิมของ Nokia โดยจะมีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 5 ปี โดยการเบิกเงินกู้ดังกล่าวสามารถทำได้ในช่วง 18 เดือนถัดจากนี้ไป

 

ที่มา – http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-221-nokia-lands-eur-500-million-eu-financing-for-5g-research?media=rss&language=EN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: