ออสเตรียรับตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรียเข้ารับตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป (Presidency of the Council of the European Union) เป็นครั้งที่สาม ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งหมุนเวียนทุก ๆ หกเดือน โดยมอบหมายให้กับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ตำแหน่งดังกล่าวรับผิดชอบต่อการดำเนินการของรัฐสภาของสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ซึ่งเป็น สภาสูงของสหภาพยุโรป (upper house of the EU legislature) ซึ่งออสเตรียเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากบัลกาเรีย และจะส่งมอบต่อให้โรมาเนียในวาระถัดไป

ก่อนหน้านี้ออสเตรียได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในปีพ. ศ. 2541 และ 2549 แต่อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวาระนี้ ต่างจากครั้งก่อน ๆ เพราะได้มีการบังคับใช้สนธิสัญญาลิสบอนในปีค.ศ. 2552 ที่ทำให้บทบาทของประธานสภาแห่งสหภาพยุโรปเปลี่ยนไป และมีการการกำหนดตำแหน่งประธานสภายุโรป (President of the European Council) ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ รวมทั้งตำแหน่งผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปเพื่อการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการขยายขีดความสามารถของรัฐสภายุโรปเพิ่มขึ้น ในฐานะผู้ถือครองตำแหน่งดังกล่าวในวาระที่จะมาถึง ออสเตรียจะมีส่วนร่วมอย่างมากกับงานด้านกฎหมายและการเมืองของสภาสหภาพยุโรป อาทิ:

  • ร่างวาระการประชุมและกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะมนตรีและหน่วยเตรียมความพร้อมและคณะทำงาน
  • ดำรงตำแหน่งประธานการประชุมของสภา ที่ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปฯ หรือหรือประธานสภายุโรป ไม่ได้รับเป็น เช่น สภากิจการทั่วไป (General Affairs Council GAC) สภาเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN) ), ความยุติธรรมและการต่างประเทศสภา (Justice and Home Affairs Council – JHA);
  • เป็นประธานฝ่ายเตรียมการและคณะทำงาน
  • เป็นผู้นำในการเจรจาใน “trilogues” กับรัฐสภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอกฎหมาย
  • ประสานงานการริเริ่มทางการเมืองของรัฐสมาชิก

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2018 รัฐบาลออสเตรียได้นำเสนอประเด็นหลักที่รัฐบาลต่อการจะดำเนินการในวาระการรับตำแหน่งที่จะมาถึงนี้สามประเด็น ได้แก่ 1) ความปลอดภัยผ่านการต่อต้านการหลีกหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยการตรวจตราเขตชายแดนด้านนอก 2) การรักษาความสามารถในการแข่งขันของยุโรป ผ่านการดำเนินการระบบดิจิทัล 3) เสถียรภาพในประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรีย (กำลังดำเนินการเข้าสู่สหภาพยุโรป ของประเทศแถบบอลข่านตะวันตก) โดยชูคำขวัญว่า A Europe that protects

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่ https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: