ผอ. UNIDO รุดสร้างความร่วมมือกับจีน

กรุงเซี่ยงไฮ้, 21 เมษายน พ.ศ. 2561 – นาย Li yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าร่วมงานประชุม และการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับจีน

งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา และเทศบาลเขตปกครองของเซี่ยงไฮ้ เป็นการประชุมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา “เทคโนโลยีที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น หรือ better technology, better life ” การประชุมดังกล่าวเน้นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสีเขียวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก

กล่าวในพิธีเปิดการประชุมผู้อำนวยการ Li ได้กล่าวให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงในช่วงเปลี่ยนผ่าน นาย Li yong กล่าวว่า “หัวข้อของการจัดงาน – การพัฒนานวัตกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมการค้าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจีน” UNIDO เชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมจะสามารถบรรลุผลผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้คาร์บอนน้อยลง และสามารถประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ทำการกระตุ้นนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กระจายความเสี่ยง และการสร้างงาน (ไปพร้อม ๆ กัน) ”

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง Belt and Road initiative ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง UNIDO และจีนที่สำคัญ โดยผ่านการส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนของ UNIDO ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ในวันครบรอบ UNIDO (20 เมษายน พ.ศ. 2561) ที่ผ่านมา มีการจัดฟอรั่มความร่วมมือของโครงการดังกล่าวโดย UNIDO และสภาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน คณะกรรมการการพาณิชย์แห่งเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานของ UNIDO ในประเทศจีน (ด้านอุตสาหกรรมสีเขียว) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเป็นพันธมิตรกับจีนในโครงการดังกล่าว

ภายใต้กรอบของการประชุม มีการจัดงาน BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นหลัก มีการแสดงรายละเอียดของโครงการ UNIDO ระดับภูมิภาคที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนซึ่งมีชื่อว่า “การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและยั่งยืนในเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของเส้นทางสายไหม” หรือ Fostering inclusive and sustainable industrial development in the New Silk Road Economic Belt ในระหว่างการประชุม และจะมีการพัฒนาเส้นทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (industrial corridors) และ Industrial parkในอาเซอร์ไบจาน  ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ตลอดจนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่แน่นเฟ้นขึ้น

ระหว่างการเข้าร่วมประชุม นาย Li yong ได้ทำการเจรจาทวิภาคีหลายครั้งและได้พบปะถึงกับนาย YING Yong นายกเทศมนตรีของรเทศบาลเมืองเซี่ยงไฮ้และ นาย WANG Bingnan รองรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ผอ. UNIDO ยังได้ไปเยี่ยมชมสำนักงาน UNIDO ITPO (Investment and Technology Promotion Offices) แห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีของ UNIDO ระดับโลก สำนักงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการผลักดันการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืนไปยังประเทศกำลังพัฒนา

ในระหว่างการเยี่ยมชมของผู้อำนวยการ มีการเปิดตัวศูนย์การส่งเสริมการผลิตอัจฉริยะสากลนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ที่มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กของจีน และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของกิจการเหล่านี้ การเปิดศูนย์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมซีอีโอระดับโลกในปีพ. ศ. 2561 ที่มีหัวข้อการประชุม “การผลิตและวิสาหกิจของจีนสู่นานาชาติหรือ Chinese manufacturing and enterprises go global” เป้าหมายของการประชุมคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังมีการเติบโตเศรษฐกิจ (emerging economies)

https://www.unido.org/news/unido-director-general-strengthens-partnership-belt-and-road-initiative-innovation-and-investment-inclusive-and-sustainable-industrial-development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: