สถิติภาคการผลิตของโลกไตรมาส 4 ปี 2017

หน่วยงานด้านสถิติอุตสาหกรรมของ UNIDO ได้ทำการเผยแพร่รายงาน World Manufacturing Production ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) รายงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของภาคการผลิตของโลก

รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมของโลกร้อยละ 4.7 ในไตรมาสที่สี่ของปีดังกล่าว โดยเป็นผลการดำเนินการจากการเติบโตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีค.ศ. 2017

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าภาคการผลิตของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการเติบโตที่สัดส่วนร้อยละ 3.5 ส่วนในประเทศกำลังพัฒนาอัตราการเติบโตจะอยู่ทีร้อยละ 6.1 แนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผลมาจากพลวัตที่เข้มแข็ง (robust dynamics) ของภาคอุตสาหกรรมของโลกโดยรวม โดยในยุโรปมีการเติบโตที่ร้อยละ 4.9 ในเอเชียตะวันออกที่ร้อยละ 3.2 ในทวีปอเมริกาเหนือที่ร้อยละ 2.9 ส่วนทวีปละตินอเมริกายังคงฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำในปีพ. ศ. 2560 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นที่ร้อยละ 6.5 ส่วนทวีปแอฟริกันมีการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี

การเติบโตดังกล่าว หากพิจารณาตามระดับเทคโนโลยีของภาคการผลิตจะพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลาง-สูง (Medium-high and high-technology) มีการเติบโตที่โลกกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยอยู่ที่อัตราร้อยละ 6 ในไตรมาสที่สี่

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของภาคการผลิตโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตที่เริ่มจากต้นปีพ.ศ. 2560 จากการกระเตื้องขึ้นของภาคธุรกิจ การใช้จ่ายของประชากรและผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น และแผนการลงทุนต่าง ๆ การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกทวีปของโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ยืนยันถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิต

image017

รูปที่ 2 การเติบโตของภาคการผลิตในยุโรป เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 คิดเป็นอัตรากว่าร้อยละ 4.9 ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีกก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าการเติบโตในช่วงปีดังกล่าวสูงที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา และหากแยกมองแต่ละประเทศในยุโรป การเติบโตของภาคการผลิตในเยอรมนีนั้นสูงที่ร้อยละ 5.5 ตามด้วยฝรั่งเศส (ร้อยละ 5.0) และอิตาลี (ร้อยละ 4.3) และที่น่าแปลกใจคือภาคการผลิตของสวิสฯ ที่เมื่อเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.2 เลยทีเดียว

image012

รูปที่ 3 ภาคการผลิตของเอเซียนั้นยังอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียวกับภูมิภาคอื่น ๆ แม้จะมีการชะลอตัวในจีน (ร้อยละ 6.5) และประเทศกำลังพัฒนาแล้ว

image018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: