ที่ประชุม Global Development Conference ถกเรื่อง STI และการพัฒนา

กรุงนิวเดลี วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2018 – การนำเอาผลงานของ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (science, technology and innovation – STI) มาให้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา” นาย Pierre Jacquet ประธานเครือข่ายการพัฒนา Global Development Network กล่าวในที่ประชุม Global Development Conferenceในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

นาย François Bourguignon ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงปารีสและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า STI เป็นหัวใจของการพัฒนาระดับโลกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้เขายังเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อาจมาพร้อมกับความไม่เสมอภาคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการต้องมีการแทรกแซงจากสถาบันนโยบายสาธารณะ

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า STI มีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก การเกษตรที่ยั่งยืน ทักษะการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และความแตกต่างดังกล่าวก็ทำลังทวีความรุนแรงขึ้น ที่ประชุมได้สนทนาสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง STI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งแนวทางและวิธีการที่ STI จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ มากกว่าเพียงการใช้เพื่อผลกำไร

นาง Cecilia Ugaz Estrada ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสถิติขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กล่าวว่า “SDG 9 ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่มาช่วยสนับสนุน กระบวนการผลิตต้องมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม

นายซันดาชาห์ผู้อำนวยการศูนย์ Beeck ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ รัฐวอชิงตัน กล่าวว่า “การขยายผลหรือ Scaling เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างผลกระทบในระยะยาว และนโยบายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถใช้ได้กับทุกสังคม”

ผู้เข้าอบรมยังได้ทำการสนทนาและสำรวจความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดจากการแปลงข้อมูลไปสู่ยุคดิจิทัล “เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยคนยากจนเพราะลดต้นทุนการผลิต แต่การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์อาจส่งผลต่อการกระจายรายได้” นาย Stefan Dercon ศาสตราจารย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย Oxford กล่าวต่อที่ประชุม

นาย Chidambaram ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวต่อที่ประชุม ว่าไม่มีแผนงานรูปแบบเดียว ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ และแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว วิธีที่เหมาะสมกว่าคือการอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนแนวคิด และตามด้วย re-innovation ที่เหมาะสมและปรับตัวตามท้องถิ่น

ในระหว่างการประชุม มีการเปิดตัวรายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมของปีงบประมาณ 2561 ของ UNIDO ในช่วงดังกล่าว ผู้ร่วมอภิปรายเห็นพ้องกันว่า “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”

การประชุมระหว่างประเทศดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนจาก 46 ประเทศ ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยงานนี้ได้รับการจัดขึ้นโดย Global Development Network องค์การ UNIDO และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: