ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ความหวังที่มีอนาคตของยุโรป

ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สหภาพยุโรปทำการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในภาพรวมก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้สหภาพยุโรปสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาดมากกว่าถ่านหินเป็นครั้งแรก

แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากลมของสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา หลังจากมีการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมศักยภาพ 3,148 เมกาวัตต์นอกชายฝั่ง อัตราดังกว่ามากกว่าการเพิ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016 กว่าสองเท่าตัว และมากกว่าปีค.ศ. 2015 กว่าร้อยละ 4

สมาคมการค้าพลังงานลม WindEurope คาดการณ์ว่าอีกในสองปีถัดจากนี้ จะมีการเพิ่มขึ้นของศักยภาพพลังงานไฟฟ้าจากลมสูงเป็นประวัติการณ์อีก ด้วยโครงการที่กำลังจะแล้วเสร็จในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และเบลเยี่ยม แต่หลังจากสองปีข้างหน้า การเติบโตของพลังงานลมอาจจะชะลอตัว เพราะประเทศสมาชิกก้าวเข้าสู่ปีที่มีการกำหนดเป้าหมายการด้านพลังงาน (ค.ศ. 2020) โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียนของแต่ละประเทศ กรอบกฎหมายในปัจจุบันจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หลังจากปีค.ศ. 2020 เป็นต้นไป ส่วนเป้าหมายใหม่ที่จะมาแทนที่ยังต้องจะต้องรอผลการเจรจาสำหรับปีค.ศ. 2020-2030 อยู่

จากการวิจัยขององค์การ Sandbag และ องค์การ Agora Energie wende ที่เป็นองค์การ think tank ด้านพลังงาน แสดงให้เห็นว่าปริมาณไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนได้แซงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ การศึกษาร่วมระหว่างสององค์กรดังกล่าวในรายงาน The European Power Sector in 2017 พบพัฒนาการที่น่าพึงพอใจดังกล่าว ทั้งที่ในปีค.ศ. 2010 ไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินมีปริมาณที่สูงกว่าจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาคและพลังงานลมมากกว่าสองเท่า แต่ภายในเจ็ดปีให้หลัง (ปีค.ศ. 2017) พลังงานสะอาดทั้งสามแหล่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงสหภาพยุโรปได้ถึงร้อยละ 20.9 คิดเป็นอัตราของ Energy Mix ถึงร้อยละ 30 และมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.7 จากปีค.ศ. 2010 เป็นต้นมา การศึกษาดังกล่าวคาดการณ์ว่าภายในปีค.ศ. 2030 พลังงานไฟฟ้าทดแทนในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในที่สุด

อย่างไรก็ตามองค์กรดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า มีความแตกต่างในการเพิ่มขึ้นของพลังงานไฟฟ้าทดแทนในหมู่ประเทศสมาชิก โดยสหราชอาณาจักรและเยอรมนีเป็นสองประเทศหลักที่มีการเติบโตมากที่สุด รวมเป็นสัดส่วนโดยประมาณถึงร้อยละ 50 ของการเติบโตด้านดังกล่าวทั้งหมดในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการด้านนโยบายพลังงานของยุโรป ขององค์กร Agora นาย Mattias Bruck กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหมายถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ. 2030 ได้หากประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงาน หรือ energy transitionเท่านั้น

ปัจจุบัน มีเพียงสิบเอ็ดประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้กำหนดเป้าหมายในด้านดังกล่าวในแผนพลังงานระดับชาติ และมีการดำเนินการอย่างแข็งขันและได้บรรลุเป้าหมายของตนเองไปแล้ว ในขณะที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ อย่างล้าลัง หรือแม้กระทั้งทำการซื้อส่วนเกินด้านพลังงานทดแทนจากสิบเอ๊ดประเทศเหล่านี้ ความแตกต่างดังกล่าวทำให้พัฒนาการของสหภาพยุโรปในภาพรวมไม่ดีเท่าที่ควร อัตราการใช้พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปอยู่ทีร้อยละ 17 ซึ่งถือว่าแย่กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามข้อมูลใหม่จาก Eurostat

แม้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการลงนามพันธะสัญญาที่จะผลัดดันด้านพลังงานทดแทนทั่วยุโรป เช่นคำมั่นสัญญาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในการติดตั้งพลังงานทดแทนศักยภาพ 1GW (ระหว่างปี 2023-2030) องค์กรWindEurope เห็นว่ากรอบด้านกฎระเบียบที่เข้มแข็งยังเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีการตั้งไว้ที่ 70 กิกะวัตต์ โดยการติดตั้งพลังงานลมนอกชายฝั่งควรจะได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติในทศวรรษต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายสัดส่วนพลังงานทดแทนร้อยละ 35

เป้าหมายดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มีผลผูกพัน (non-binding support) จากกระบวนการประเมินของตนเองของสหภาพยุโรป ในด้านการปรับปรุง Directive เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน โดยจะเริ่มมีการเจรจาในด้านดังกล่าวเร็ว ๆ นี้กับสภาและคณะกรรมการเพื่อทำการเลื่อนเป้าหมายจากเดิมที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 27 ต่อไป

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: