จอร์แดนเปิดตัวโครงการระบบทำความเย็นจากก๊าช CO2

กรุงอัมมาน จอร์แดน,

รัฐบาลจอร์แดนทำการเปิดตัวระบบทำความเย็นที่ทันสมัยที่สุดสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้ CO2 เป็นสารทำความเย็น โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมจอร์แดนและได้รับทุนสนับสนุนจาก Climate and Clean Air Coalition (CCAC)

โครงการนี้ทำการดำเนินการระบบทำความเย็นจากก๊าช CO2 แบบ Transcritical ในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแห่งแรกของภูมิภาค เทคโนโลยีดังกล่าวล้ำสมัยและถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดสำหรับภาคธุรกิจการค้าปลีก

จุดประสงค์ของโครงการนำร่องคือการพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนฟลูออโรราคาร์บอนในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (พิธีสารมอนทรีออล) เพื่อลดปริมาณไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ลง

ก่อนหน้านี้ซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้สารที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ระบบนี้ได้รับการแทนที่ด้วยระบบทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบดังกล่าวออกแบบและผลิตขึ้นโดย บริษัท Enex S.r.l. สัญชาติอิตาลี และติดตั้งโดย บริษัท Abdin Industrial จากจอร์แดน

โครงการนำร่องดังกล่าวคาดว่าน่าจะช่วยให้มีการใช้ระบบทำความเย็น CO2 อย่างกว้างขวางขึ้น และจะมีส่วนช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก CO2 ไม่มีผลต่อชั้นโอโซนอีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: