สหภาพยุโรปพอใจกับความคืบหน้าโครงการ Human Brain Project

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีพ. ศ. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ Human Brain Project (HBP) ที่เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพที่สูงของสหภาพยุโรปในการผลักดันความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของ Internet of Thing ทีมตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าโครงการ HBP กำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย คาดว่าจะมีการมุ่งเน้นเพิ่มเติมในขั้นต่อไปในการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและการแพทย์ทางสมองต่อไป

โครงการ Human Brain Project (HBP) คือหนึ่งในโครงการ H2020 European Commission Future and Emerging Technologies Flagship (FET Flagship Project) ซึ่งมุ่งมั่นในการผลักดันความก้าวหน้าในสาขาวิชาประสาทวิทยา หรือ neuroscience ผ่านการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ exascale supercomputer โดยการสร้างความร่วมมือด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ กลยุทธ์การเชื่อมต่อการวิจัยด้านประสาทวิทยาขั้นพื้นฐาน (fundamental neuroscience) การจำลองขั้นสูง (advanced simulation) และการสร้างแบบจำลอง multi-scale modelling และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยทั่วยุโรปสามารถพัฒนาความรู้ในด้านประสาทวิทยา คอมพิวเตอร์ และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมอง โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และมีมหาวิทยาลัย École Polytechnique Fédérale de Lausanne เป็นผู้ประสานงานและมีสหภาพยุโรปเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนรายใหญ่ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

คณะผู้เชี่ยวชาญรายงานว่า ทีมงาน HBP ได้ดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ซึ่งได้รับการออกแบบร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับประสาทวิทยา เวชศาสตร์ของสมอง และการออกแบบคอมพิวเตอร์ของยุคต่อไปที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์ ในด้านอื่น ๆ ก็มีความคืบหน้าที่ดี เช่นการพัฒนาแบบจำลองทางชีวภาพของส่วนต่าง ๆ ของสมอง ผ่านการทำแผนที่และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขององค์ประกอบและการเชื่อมต่อของส่วนต่าง ๆ ของสมอง โดยจะมีการตรวจสอบโดยนักประสาทวิทยาผ่านโดยใช้แบบจำลอง หุ่นยนต์และ การใช้ระบบ neuromorphic IT implementations การวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่ความสามารถในการเข้าใจการทำงานของสมองที่ดีขึ้น

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีความคืบหน้าที่ดีในด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยคณะผู้ตรวจสอบได้รายงานความคืบหน้าหกด้านด้วยกัน ได้แก่ neuro-informatics (including brain atlases), brain simulation (with models scaffolds), high performance analysis and computing, medical informatics, neuromorphic computing และ neurorobotics

ที่มา https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/human-brain-project-review-2016-2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: