อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%

อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

Eurostat ประเมินว่าประชากรจำนวน 17.961 ล้านคนในกลุ่ม EU28 และประชากร 14.137 ล้านคนในเขตยูโรอยู่ในสถานะตกงานในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน มีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 165 000 ในกลุ่มประเทศ EU28 และ 134,000 รายในเขตยูโร และหากเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2559 แล้วจำนวนประชากรที่อยู่ในสถานะตกงานลดลงกว่า 2.066 ล้านคนใน EU28 และ 1.536 ล้านคนในยูโรโซน

ซึ่งหากดูรายละเอียดในบรรดาประเทศสมาชิกแล้ว สาธารณรัฐเช็ก (2.3%) มอลตาและเยอรมนี (3.6%)เป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานที่ต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดคือกรีซ (20.7% ตามสถิติในเดือนตุลาคม) และสเปน (16.4%)

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีการลดลงของอัตราการว่างงานในทุกประเทศสมาชิก (ยกเว้นประเทศฟินแลนด์ซึ่งยังคงมีเสถียรภาพในด้านดังกล่าวที่สูง) ประเทศที่มีอัตราการลดลงมากที่สุดคือกรีซ (จาก 23.3% เป็น 20.7% ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2559 – 2560), โครเอเชีย (จาก 12.5% เป็น 10.0%), โปรตุเกส (จาก 10.2% เป็น 7.8%) และสเปน (จาก 18.5% เป็น 16.4% ) อัตราการว่างงานในสหรัฐฯในช่วงเดียวกันอยู่ที่ระดับ 4.1% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 และลดลงจาก 4.7% ในเดือนธันวาคม 2559

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: