หลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากจีนจะเป็นตลาดแรงงานราคาย่อมเยาของโลกแล้ว จีนยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะหมุนเวียนหรือ recycle waste จากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย แต่หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามนำเข้าขยะ 24 ชนิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งพลาสติกและกระดาษ รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับท่าทีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

การระงับการนำเข้าขยะดังกล่าว แสดงท่าทีเอาจริงเอาจังของจีนในการควบคุมปัญหามลภาวะภายในประเทศ เพราะจีนเองก็มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นผ่านการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้น ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมขยะโลก  นาย Arnaud Brunet ประธาน Bureau of International Recycling คาดว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้การส่งออกขยะทั่วโลกลดปริมาณขยะที่ถูกส่งออกน่าจะกว่าร้อยละ 40

ปริมาณขยะที่ลดลงมาจากรัฐบาลจีนได้ทำการกำหนดอัตราความปนเปื้อนของขยะที่รับได้ให้สูงขึ้น มาตรฐานที่สูงขึ้นนี้น่าจะทำให้หลายประเทศ ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดได้ และอาจจะต้องหาตลาดใหม่ที่พร้อมจะรับซื้อเอาขยะของตนเช่น อินเดีย ปากีสถาน หรือประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากต้องเปลี่ยนแหล่งตลาดไปสู่ประเทศเหล่านี้ น่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการขนส่งขยะเมื่อเทียบกับราคาของจีนแต่เดิม ซึ่งที่ผ่านมาค่าขนส่งขยะไปจีนมีราคาที่ต่ำ เพราะบริษัทขนส่งยอมลดราคาเป็นพิเศษเพื่อขนขยะเป็นเที่ยวกลับหลังจากส่งสินค้าบริโภคจากจีนไปสู่ยุโรปหรืออเมริกา แทนที่จะขนคอนเทนเนอร์เปล่ากลับจีน

อย่างไรก็ตาม การจะหาประเทศใหม่มาเป็นตัวตายตัวแทนของจีนเป็นความท้าทายที่สูง เพราะศักยภาพการจัดการขยะของจีนนั้นสูงกว่าประเทศอื่น ๆ มาก และการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวใช้เวลาและต้นทุน ดังนั้นในระยะสั้นนี้ ประเทศต่าง ๆ ที่เคยส่งขยะไปจีนน่าจะพบกับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น การระงับนำเข้าขยะดังกล่าวของจีน ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ที่เคยส่งออกขยะไปสู่จีน ต้องหาทางจัดการกับขยะพลาสติกคงค้างเอง เช่นเผาทำลาย หรือฝังกลบในประเทศของตน

เฉพาะอังกฤษประเทศเดียวมีการส่งขยะพลาสติกไปจีนมากกว่า 2.7 ล้านตันตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 เป็นต้นมา และยังไม่สามารถหาตลาดที่จะมารับรองปริมาณขยะดังกล่าวจากจีนได้ หลาย ๆ บริษัทในสหรัฐ ฯ ก็พบกับปัญหาเดียวกัน บริษัทจำนวนมากจำต้องปล่อยให้ขยะพลาสติกที่ไม่มีตลาดรับซื้อกองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประเทศอื่น ๆ ในตลาดการกำจัดขยะพลาสติกเช่น อินโดนีเซียไม่มีศักยภาพที่สูงพอในการจัดการขยะเหล่านี้

ภาคธุรกิจของจีนเองก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน นาย Zheng Min ข้าราชการท้องถิ่นของจีนในเขต Shangdong  กล่าวว่าโรงงานต่าง ๆ  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ recycle พลาสติกที่นำเข้าจากประเทศตะวันตกเช่น อังกฤษ ต่างหยุดทำการ ส่งผลกระทบต่อกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นมูลค่าหลายล้านหยวน นโยบายดังกล่าวจะทำให้ราคาขยะที่สามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรในจีนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อปริมาณการผลิตรวมทั้งอัตราการจ้างงานในภาคส่วนดังกล่าว หลาย ๆ โรงงานในจีนได้ทำการลดจำนวนพนักงานหรือปิดตัวลงแล้ว

ในปีค.ศ. 2015 จีนนำเข้าขยะกว่า 49.6ล้านตัน และในค.ศ.2016 ที่ผ่านมาจีนนำเข้าขยะพลาสติกมากกว่า 7 ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดขยะพลาสติกหมุนเวียนทั้งหมด สหยุโรปเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของจีน ขยะพลาสติกคัดแยกกว่าร้อยละ 85 ของสหภาพยุโรปถูกส่งไปจีน โดยไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนขยะที่ส่งไปจีนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของขยะพลาสติกภายในประเทศ (ปีค.ศ. 2016) ส่วนสหรัฐ​ฯ เองก็ส่งขยะมูลค่ากว่า 5.2พันล้านเหรียญสหรัฐไปจีน ในปีค.ศ. 2016

อย่างไรก็ตามการลดจำนวนขยะนำเข้า น่าจะทำให้อุตสาหกรรมของจีนต้องปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะภายในประเทศของต้นให้มีศักยภาพสูงขึ้น นอกจากนี้น่าจะส่งผลให้ประเทศอื่น ๆ ทำการปรับตัวตามไปด้วย ล่าสุด สหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่แผนการลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เช่น แก้วกาแฟและมุ่งให้ บรรจุภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030

ที่มาhttp://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-waste-import-ban-upends-global-recycling-industry

https://www.ft.com/content/63cf220c-f8ee-11e7-9b32-d7d59aace167

http://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/02/plastic-waste-already-building-uk-following-chinas-ban/