สหภาพยุโรปต้องปรับเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน ตามต้นทุนที่ลดลง

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มที่จะลดลงทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ ตามการประมาณการของสมาคมพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Association – IRENA) ผ่านรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา แต่สัดส่วนหลักของการเติบโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมน่าจะเกิดขึ้นภายนอกยุโรป เนื่องจากนโยบายการผลัดดันด้านดังกล่าวที่ล้าหลัง

จากการรายงานและการวิเคราะห์ล่าสุดโดย สมาคม IRENA พบว่าต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมบก (Onshore wind) ลดลงราวหนึ่งในสี่เมื่อเทียบกับปีพ. ศ. 2553 ส่วนต้นทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงร้อยละ 73 ในช่วงเวลาเดียวกัน และคาดว่าภายในปีพ. ศ. 2562 นี้ โครงการผลิตพลังงานลมบนบกและพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ราคาประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์หรือต่ำกว่านั้น ในปัจจุบันค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ที่ 6-10 เหรียญสหรัฐ ซึ่งหากเทียบกับการผลิตพลังงานผ่านการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันฟอสซิล ที่ต้นทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 5-17 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จะเห็นว่าพลังงานทดแทนมีตันทุนที่สูสีมากกว่าที่ผ่านมา

นาย Adnan Z. Amin ผู้อำนวยการสมาคม IRENA กล่าวว่า “ในปัจจุบันการหันมาใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานใหม่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจที่ดีในเชิงเศรษฐกิจด้วย”

“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทนลดลงสำหรับทุก ๆ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นประวัติการณ์ และเป็นตัวบ่งบอกได้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่พลังงานหมุนเวียนกำลังก่อกวนต่อระบบการสร้างพลังงานในปัจจุบัน” นาย Adnan กล่าวเสริม

รายงานของ IRENA ได้ถูกตีพิมพ์ในประเทศอาบูดาบี โดยนำเสนอผ่านที่ประชุมของ IRENA’s ครั้งที่แปด ก่อนหน้าที่รัฐสภายุโรปจะลงมติใน Directive พลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการทบทวนไม่กี่วัน (วันที่ 17 มกราคม)

ก่อนหน้านี้รัฐสภายุโรปได้สนับสนุน ผลักดันให้สัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 จากเดิมร้อยละ 27 ภายในในปีพ. ศ. 2573 ผ่านการตัดสินใจของผู้นำประเทศและรัฐบาลของสหภาพยุโรปในปีพ.ศ. 2558 แต่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทดแทนได้ลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และทำให้เป้าหมายร้อยละ 27 ของสหภาพยุโรปที่ตั้งไว้แต่เดิมดูล้าสมัย

ซึ่งแม้แต่คณะกรรมาธิการยุโรปเอง ก็ได้ยอมรับว่าเป้าหมายพลังงานทดแทนที่ร้อยละ 30 นั้นสามารถเป็นไปได้และน่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนที “ใกล้เคียงกัน” สำหรับประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป

ทศวรรษที่หายไป

นักวิจารณ์ระบุว่าเป้าหมายร้อยละ 27 นั้นเป็นการดำเนินตามแนวทางตามปกติ หรือ  Business as usual และจะทำให้เกิด Lost decade หรือ “ทศวรรษที่หายไป” สำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในสหภาพยุโรป

นาย Claude Turmes สมาชิกสหภาพยุโรปจากประเทศลักเซมเบิร์ก ที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนรัฐสภา และท่าทีของสภาพยุโรปในการนำเสนอข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการปกครองสหภาพพลังงาน กว่าว่า

“สิ่งที่เป็นเดิมพันในกรณีนี้คืออะไร ? และหากกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแล้ว คำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่ง่ายมาก: รัฐสภาจะสามารถช่วยรักษาสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปได้หรือไม่ ? นั่นเอง ”

นาย Turmes กล่าวเสริมว่า “หากดูในเชิงลึกแล้ว จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ยุโรปกำลังทำในปัจจุบันคือการเตรียมให้เกิดทศวรรษที่หายไป (หากไม่เปลี่ยนท่าทีที่เป็นอยู่) ” โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านพลังงานทดแทนในทศวรรษที่จะมาถึงนี้ไปจนถึงปีพ.ศ. 2573

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: