สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฏหมายด้าน free flow of data แล้ว

ที่ประชุมยุโรป (European Council) ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ได้รับรองข้อเสนอการอนุมัติให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่งเข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

นาย Urve Palo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป​ (ตำแหน่งดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไร้พรมแดนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำธุรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป

การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยที่ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปในหกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้นการเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับรัฐสภายุโรปได้

แม้จะมีการคาดการว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูกปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ​ โดยสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ

การผ่านวาระด้านพรมแดนของข้อมูลนี้หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายที่บังคับหรือจำกัดบริษัทและองค์กรภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ ที่จะจำกัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควรจะทำการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมด ที่ขัดแย้งกับหลักการของร่างข้อเสนอดังกล่าว (การไหลเวียนเสรีของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) ภายในสิบสองเดือนหลังจากมีการบังคับใช้ร่างข้อเสนอดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอโดยคณะกรรมาธิการในด้านดังกล่าว แต่เสนอให้เพิ่มกรอบเวลาที่จะบังคับใช้ให้กับประเทศสมาชิกเป็นสองเท่า (24 เดือน) อย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ ที่จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเสรีข้อมูล​ (Free Flow of data Committee) และได้ตัดเอาข้อเสนอดังกล่าวออกไป

ซึ่งการลงมติดังกล่าว เกิดขึ้น 98 วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ทำการเผยแพร่ข้อเสนอ ซึ่งนับว่ามีความรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปในการผ่านข้อตกลงอื่น ๆ ซึ่งทั้งนี้อาจจะแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วน และความสำคัญของประเด็นดังกล่าว

และในลำดับต่อไปนั้น จะต้องยื่นเสนอต่อที่ประชุมของรัฐสภาและรอดูท่าทีของสมาชิก ก่อนที่สถาบันต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป จะสามารถเริ่มทำการเจรจาในขั้นสุดท้ายได้ ซึ่งทั้งนี้นาง Anna Maria Corazza Bildt สมาชิกรัฐสภา​ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลการนำเสนอวาระดังกล่าวผ่านรัฐสภายังไม่ได้ยื่นร่างรายงานต่อที่ประชุม (รายงานดังกล่าวริเริ่มโดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมของรัฐสภาและสมาชิก คณะกรรมการ Internal Market นาง Corazza Bildt)

ซึ่งร่างรายงานฉบับดังกล่าวจะต้องถูกยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อทำการหารือและลงมติต่อไป และจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเจรจาใด ๆ เริ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ ผู้นำระดับสูงของสหภาพยุโรปได้กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ว่าการร่างกฎหมายดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนปีนี้  (พ.ศ. 2561)

การผ่านร่างข้อเสนอดังกล่าว น่าจะมีผลกระทบในด้านความปลอดภัยทางข้อมูล (Data Security) ของประเทศสมาชิกอย่างมาก เพราะคำจำกัดความของข้อเสนอยังต้องมีการตีความเพิ่มเติม อาทิเช่น ข้อมูลประเภทไหนที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว และในกรณีไหนบ้างที่ข้อมูลที่ถูกพิจารณาจะไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ และข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ อย่างไรก็ตามการดำเนินการของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว นับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและธุรกิจ ที่ปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูล (Data driven society) ที่น่าจับตามอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: