โครงการด้านสารทำความเย็นของ UNIDO ในจีน

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ (UNIDO) มีการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมอนทรีออลมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสารพิธีดังกล่าวมากกว่า 450 โครงการใน 61 ประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศจีน

หลังจากที่ประชาคมของโลกประสบความสำเร็จในการเลิกใช้ สาร chlorofluorocarbons หรือ CFCs ที่เป็นอันตรายในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 ปัจจุบันได้เปลี่ยนความมุ่งหมายไปที่การลดการใช้สาร ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ HCFC แทน ภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออล จีนจะต้องลดไฮโดรเจนฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ออกไปภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)

จากการศึกษาพบว่าสาร Propane (R-290) เหมือนจะเป็นสารที่เหมาะสมจะนำมาใช้เแทน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สาร Propane เป็น สารที่มาจากธรรมชาติ มีความเป็นมิตรต่อชั้นโอโซน มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนต่ำ

อย่างไรก็ตาม การนำสารดังกล่าวมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้รับการต่อต้าน หนึ่งในเหตุผลหลักคือสภาพการไวไฟของสาร Propane ที่สูง ภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงหาทางออกร่วมกับ UNIDO หันไปใช้ Isobutane (R-600a) และสาร Cyclopentane ในอุตสาหกรรมทำความเย็น (refrigeration sector) สารทั้งสองดังกล่าวมีความไวไฟเหมือน Propane แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชั้นโอโซน และประหยัดพลังงาน  และตั้งแต่มีการเปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้สารดังกล่าวสู่ภาคตลาดยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การเปลี่ยนไปใช้สารนี้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 16 พันล้าน kilowatt-hour เที่ยวเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 ปีของประชากรกว่า 4 ล้านคน

แต่แม้จะประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมทำความเย็น การเปลี่ยนไปใช้สารดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ (air condition sector) ยังประสบความยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่นาย Zhong Zhifeng รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศ กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีน ได้กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญคือความมั่นใจของกระทรวงเองในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเองต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีใหม่นี้ จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ และดำเนินการร่วมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาฯด้านการตรวจสอบความเสี่ยง และหลังจากการตรวจสอบ พบว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับต่ำมาก และน้อยกว่าความเป็นไปได้ในการถูกฟ้าผ่าเสียอีก

และเพื่อโน้มน้าวผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงได้ทำการสนับสนุนให้ผู้ผลิตทำการศึกษาวิจัยโพรเพนด้วยตัวเอง บริษัทต่าง ๆ เริ่มยอมรับว่า โพรเพนไม่เพียงแต่มีความปลอดภัยที่เพียงพอ แต่ก็ประหยัดพลังงานด้วย

บริษัท Midea ได้จัดทำโครงการนำร่องเป็นโครงการแรกในด้านดังกล่าวของประเทศจีน ภายใต้กองทุนพหุภาคีและการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง UNIDO กับรัฐบาลจีน ช่างเทคนิคจากองค์กรต่างๆ และสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของจีน (CHEAA) โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้โพรเพนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแทนที่สาร HCFCs

หลังจากประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องนี้ รัฐบาลจีนผ่านการความช่วยเหลือของ UNIDO พยายามสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนไปเป็นโพรเพนในรูปแบบที่มุ่งเน้นการใช้ในตลาดมากขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง UNIDO รัฐบาลจีน และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นเวลา 7 ปี ส่งผลให้มีความร่วมมือต่อยอดที่มหาวิทยาลัย Shenzhen ทำการการซื้อและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศโพรเพน 243 ชุด และคาดว่าจะมีความร่วมมืออื่น ๆ ตามมาอีก ในปีค.ศ. 2016 บริษัทอุตสาหกรรมภาคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ได้สัญญาในการเปลี่ยนถ่ายไปใช้สารโพรเพนมากขึ้น

ที่มา

http://www.unido.org/news/press/propane-persuasion.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: