พันธบัตรสีเขียว การลงทุนที่กำลังมาแรง

ในปัจจุบันมีสัดส่วนประชาชนที่สูงขึ้นที่ไม่ได้สนใจเพียงผลกำไรที่ได้จากการลงทุนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนของตนด้วย การเพิ่มขึ้นของประชากรที่ให้ความสนใจในด้านดังกล่าวส่งผลให้มีการเติบโตในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible investment products) และการลงทุนที่มีชื่อเฉพาะว่า “Impact Investing” ในตลาด Wall Street

นอกจากนี้การเติบโตของพันธบัตรสีเขียว หรือ Green Bonds ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มดังกล่าวอีกด้วย “ความสนใจของนักลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental solutions) นั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 21.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและมากกว่าร้อยละ 93 ของเศรษฐีเงินล้านในสหรัฐให้ความสนใจในการลงทุนด้าน Impact Investing” ธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุในรายงานล่าสุด

เมื่อต้นปีนี้ (ค.ศ. 2017) มูลค่ารวมของพันธบัตรสีเขียวขึ้นไปถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพันธบัตรดังกล่าว และคาดว่าในปีนี้พันธบัตรดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 150 พันล้านเหรียญฯ ตามรายงานของกลุ่ม equity strategists ของธนาคาร Bank of America Merrill Lynch นำโดยนาย Beijia Ma รายงานดังกล่าวยังระบุว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่มพันธบัตรดังกล่าวนั้นถูกขับเคลื่อนโดยการออกพันธบัตรโดยรัฐบาลของชาติต่าง ๆ

ตามรายงานของธนาคาร การเพิ่มขึ้นของพันธบัตรสีเขียวในปีค.ศ. 2016 นั้นมีผลจากข้อตกลงระดับนานาชาติด้านสภาพอากาศหรือ International Paris climate agreement ในปีค.ศ. 2015 นานาประเทศเห็นว่าพันธบัตรสีเขียวจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในข้อตกลงดังกล่าวและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนของตนให้อยู่ภายใต้มาตรฐานใหม่ได้

ในรายงานดังกล่าวธนาคาร Bank of America  ระบุว่า

“ในปีค.ศ. 2016 เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (a transformative year) ในนโยบายระดับนานาชาติต่อการพัฒนาพันธบัตรสีเขียว โดยมีจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการแสดงผลกระทบของข้อบังคับที่สนับสนุนพันธบัตรดังกล่าว นานาประเทศเริ่มที่จะดำเนินการความรับผิดชอบต่อข้อตกลงของต้น ผ่านการออกพันธบัตรสีเขียวในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา โดยโปแลนด์เป็นประเทศแรก ตามโดยฝรั่งเศส (พันธบัตรมูลค่าว่า 7 พันล้านเหรียญฯ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์)”

e5d29f797313d291630c7d50f2f294c22726e7c1.jpg.png

ที่มา Bank of America

ธนาคารดังกล่าวยังเชื่อว่าจะมีอีก 5 ถึง 10ประเทศที่จะออกพันธบัตรสีเขียวภายในปีนี้ และมีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตของตลาดดังกล่าว Bank of America คาดว่าไนจีเรียจะเป็นประเทศต่อไปที่จะออกพันธบัตรสีเขียว (ช่วงเดือนมีนาถึงเมษา) และมีการคาดเดาว่าจีน ประเทศที่ปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็นเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของปริมาณก๊าซทั้งหมด จะเป็นผู้นำในการออกพันธบัตรสีเขียวในปีนี้ คาดว่าจะมีการเติบโตในพันธบัตรดังกล่าวในจีนกว่าร้อยละ 50 ภายในปีนี้

Bank of America คาดว่าจะมีการออกพันธบัตรสีเขียวคิดเป็นมูลค่ากว่า 90-130 พันล้านเหรียญในปีค.ศ. 2017 มีการเติบโดในตลาดดังกล่าวกว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ในจีนและร้อยละ 15 ทั่วโลก แต่การคาดเดาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเติบโตที่สูงของตลาดใหม่ ๆ เช่น ลาตินอเมริกาและแอฟริกาด้วย ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีจำนวนพันธบัตรคงค้าง (outstanding bond) หรือพันธบัตรที่ผ่านไม่ได้รับการคือมูลค่าสูงที่สุด

นอกจากนี้ Bank of America ยังคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตรในช่วงต่อไป เช่นการ Diversification ของพันธบัตรสีเขียว เช่นอาจจะอยู่ในรูปแบบ green mortgage back security ที่ธนาคารนำมาใช้ในการตัดสินใจปล่อยกู้ในกรณีที่ลูกหนี้จะนำเงินกู้ไปใช้ในการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ที่มา – https://www.businessinsider.nl/green-bonds-taking-off-thanks-to-sovereigns-2017-3/?international=true&r=US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: