สหภาพยุโรปเดินหน้าโครงการพลังงานทดแทนในแอฟริกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคมค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการด้านความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ นาย  Neven Mimica ได้ประกาศการจัดทำโครงการด้านพลังงานทดแทนจำนวน 19 โครงการในแอฟริการวมมูลค่ากว่า 4.8 พันล้านยูโร ในที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ  Africa Renewable Energy Initiative  โครงการด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปถึง 300 ล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปสู่การระดมทุนรวมมูลค่ากว่า 4.8 พันล้านยูโร และนำไปสู่ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มขึ้น 1.8 Gigawatts ในแอฟริกา

นาย Mimica ได้กล่าวว่า โครงการทั้ง 19 โครงการนี้…เป็นการทำตามคำมั่นสัญญาของสหภาพยุโรปในการลงทุนและทำโครงการให้เป็นจริง..สหภาพยุโรปยืนยันบทบาทสำคัญของตนที่จะช่วยผลักดันให้แอฟริกาสามารถส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาการเข้าถึงพลังงานของประชาชนแอฟริกา

การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับปีค.ศ. 2020 ซึ่งได้แก่ 1) การเข้าถึงพลังงานทดแทนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านคน 2) หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 11 ล้านตันต่อปี 3ป ช่วยสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 5 Gigawatts ในแอฟริกา

เป้าหมายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของเป้าหมายโดยรวมของ Africa Renewable Energy Initiative  ที่มุ่งผลิตพลังงานทดแทนรวม 10 Gigawatts  ภายในปีค.ศ. 2020 และปลดล๊อกศักยภาพของแอฟริกาในการสร้างพลังงานทดแทนให้ได้ 300 Gigawatt ภายในปีค.ศ. 2030 ทั้งนี้สหภาพยุโรปได้กำหนดงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการด้านพลังงานทดแทนนเขต Sub-Sahara Africa ในช่วงค.ศ. 2014-2020 รวมมูลค่ากว่า 2.7พันล้านยูโร

คณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศสมาชิก และสถาบันการเงินของยุโรปต่างมุ่งมั่นที่สนับสนุนโครงการ AREI ผ่านกลไกทางการเงินที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้ Africa Investment Facility (AfiF) โครงการ  Electification Financing Initative (ElectriFI) และโอกาสใหม่อื่น ๆ ภายใต้ External Investment Plan เพื่อผลักดันการลงทุนด้านพลังงานยั่งยืน ที่จะช่วยปลดล๊อกศักยภาพของแอฟริกาและคุณภาพชีวิตของคนนับล้าน

หมายเหตุ – โครงการ Africa Renewable Energy Initiative (AREI) เป็นโครงการของแอฟริกา ที่ขับเคลื่อนโดยแอฟริกา ภายใต้สหภาพแอฟริกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีมากมายของทวีป เพื่อช่วยประเทศในทวีปดังกล่าวผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาและการก้าวกระโดดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และจะช่วยยกระดับการเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนและราคาไม่แพง และในขณะเดียวกันจัดการลดปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โครงการ AREI ได้เปิดตัวครั้งและในที่ประชุม COP21 ณ กรุงปารีสในเดือนธันวาคมค.ศ. 2015 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนานาประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: