หุ่นยนต์จะแย่งงานของฉันไหม? Industry 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน

บริษัท ManpowerGroup หนึ่งในบริษัทจัดหางานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จัดทำรายงานผลกระทบของตลาดแรงงานจากการปฏิวัติเทคโนโลยีหรือ Industry 4.0 ในชื่อรายงาน “The Skills Revolution,” โดยได้ทำการเผยแพร่ในที่ประชุม World Economic Forum ที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเมืองระดับนานาชาติมาพบกันที่เมือง Davos ประเทศ Switzerland.

รายงานดังกล่าวได้ทำการสัมภาษณ์พนักงานมากกว่า 18,000 คนใน 43 ประเทศจากหกภาคอุตสาหกรรม

Manpower พบว่าในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีจะนำไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้น จำนวนการจ้างงานและอัตราการจ้างงานในบางภาคส่วนจะลดลง อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญคือการเพิ่มความเชี่ยวชาญของภาคแรงงานหรือ การ “upskills” แรงงานให้มีศักยภาพและความสามารถเพียงพอในการทำงานในงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

บริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องลงทุนในการฝึกฝนและอบรมพนักงานของตนให้ไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง (being left behind).

“เรากำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มการปฏิวัติความเชี่ยวชาญ (ของแรงงาน) ซึ่งการช่วยให้ผู้คนยกระดับความสามารถของตนและปรับตัวให้เข้ากับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะเป็นความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน ผู้ที่มีความสามารถที่ตรงตามความต้องการจะสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเอง มีอำนาจ และสามารถเลือกว่าจะทำงานที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร นายJonas Prising, Chairman และ CEO ของบริษัท Manpower Group ได้กล่าวต่อที่ประชุม

“ส่วนผู้ที่ไม่มีความสามารถที่เหมาะสม จะไม่สามารถเห็นลู่ทางในการพัฒนาสถานะภาพของตนในอนาคตได้ ความแตกต่างที่สิ้นเชิงนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และไม่เป็นผลดีต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจ เราต้องพยายามพัฒนาแรงงานของเราในเชิงรุก เพื่อจัดการกับปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ที่มี (the Haves) และผู้ที่ไม่มี (the Have Nots)

“ผู้นำและผู้มีอำนาจจะต้องรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นเพราะเราไม่สามารถที่จะชะลออัตราการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ (globalisation) แต่เราสามารถจะลงทุนในการเพิ่มความคงทน (resilience) ของผู้คนและองค์กรของเราได้ แต่ละปัจเจกบุคคลจะต้องรักษาความสามารถในการเรียนรู้ (learnability) หรือความต้องการและความสามารถในการเรียนรู้เพื่อที่จะคงคุณค่าในด้านการจ้างงานไว้ (to stay relevant and remain employable)”

อย่างไรก็ตามการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าบริษัทส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากนี้บริษัทบางส่วนน่าจะหาพนักงานเพิ่มขึ้นแทนที่จะตัดจำนวนให้น้อยลงโดยร้อยละ 12 ของผู้ถูกสัมภาษณ์คาดว่าจะมีการลดตำแหน่งงานลง ร้อยละ 19 คาดว่าจะมีการเพิ่มตำแหน่งงานขึ้น และ ร้อยละ 65 คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนที่ heatmap ด้านล่างแสดงให้เห็นประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น อินเดีย สามในสี่ของนักธุรกิจระดับสูงคาดว่าจะมีการใช้ระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในไม่กี่ปีที่จะมาถึง  .

srynzkuy7skz7zbxm0mdy3ecciebqmv3kyxsjt3m-2i

ตำแหน่งของประเทศที่จะมีความเปลี่ยนแปลงของงานมากที่สุด

Image: Manpower Group

บริษัท ManpowerGroup ชี้ว่า “วงจรการเปลี่ยงแปลงของงานจะสั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ ร้อยละ 65 ของงานสำหรับคน Gen Z ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ” ดังนั้นการติดตามตลาดว่าความเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นสิ่งที่ต้องการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

s09az0r4clpq6pm8xidxgkz6jh59oyorg-gleityah8

อัตราการเพิ่มขึ้นของงานในอนาคต

Image: Manpower Group

รายงานดังกล่าวได้เพิ่มเติมว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงงานแล้วหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกิจกรรมภายในแต่ละตำแหน่งงานด้วย “ความสร้างสรรค์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) และ ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (cognitive flexibility) เป็นทักษะที่สามารถดึงเอาศักยภาพที่จะพัฒนาได้ของมนุษย์ และทำให้มนุษย์สามารถช่วยเสริมหุ่นยนต์แทนที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

 

ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2017/01/heres-how-robots-are-going-to-change-employment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: