อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยา 59

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat ได้ประกาศอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารวมที่ร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตราที่ร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดหลังจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงาน Eurostat ได้ทำการเปรียบเทียบและประเมินว่าจำนวนในช่วงดังกล่าวคนว่างงานของกลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้านคนส่วนในพื้นที่สหภาพยุโรป ลดลง 875 000 คน

หากดูอัตราการว่างงานของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ สาธารณะรัฐเช็คฯ (ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ ( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายน) และสเปน (ร้อยละ 19.5). และเมื่อเทียบกับอัตราดังกล่าวของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีทั้งหมด 24 ประเทศที่อัตราการว่างงานลดลง โดยในประเทศเดนมารค์มีอัตราว่างงานคงที่ ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ เอสโตเนีย (จากร้อยละ  5.3 เป็นร้อยละ 6.8% ระหว่างเดือนก.ค. 2556 และก.ค. 2557), ออสเตรีย (จาก ร้อยละ 5.7 เป็นร้อยละ 6.2) และเบลเยี่ยม (จากร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 8.2). ประเทศที่อัตราการว่างงานลดมากที่สุดได้แก่ โครเอเชีย (ลดลงจากร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 12.9) และไซปรัช (จากร้อยละ 14.7  เป็นร้อยละ 12.1) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ แล้วในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2559 อัตราการว่างในของอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 4.9 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (จากร้อยละ 5.1)

ส่วนอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปของเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 0.4 โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม (ร้อยละ 0.2) ตามการประเมินโดยสำนักงาน  Eurostat หาแบ่งตามภาพส่วนต่าง ๆ แล้ว สำนักงาน Eurostat คาดว่าในเดือนกันยายนนี้อัตราเงินเฟ้อของภาคบริการจะมีการเพิ่มสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ (ร้อยละ 1.2 เทียบกับร้อยละ 1.1 ในเดือนสิงหาคม) ตามมาด้วยภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่มมึนเมา และบุหรี่ (ร้อยละ 0.7 เทียบกับร้อยละ 1.3 ในเดือนสิงหาคม), สินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับพลังงาน (ร้อยละ 0.3 คงตัวเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม) และพลังงาน (ร้อยละ -3.0 เมื่อเทียบกับร้อยละ-5.6 ในเดือนสิงหาคม).

ที่มา http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672391/3-30092016-AP-EN.pdf/8edaae35-cb0e-46db-b8c7-6148cc6970d1

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672376/2-30092016-BP-EN.pdf/509dcde7-8766-402e-9176-4220e25a6eeb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: