การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0

โครงการ http://bind40.com/ ได้ทำการรวบรวมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 มาดังต่อไปนี้

ปีพ.ศ. 2559

Smart Industry: 26 – 28 กันยายน เมือง Chicago

Bosch ConnectedWorld Chicago: 27 และ 28 กันยายน เมือง Chicago

M2M Summit: 5 และ 6 ตุลาคม เมือง Düsseldorf (Germany)

M2M and IOT Strategies Summit:  11 และ 13 ตุลาคม เมือง Berlin

IEC General Meeting (การประชุมหลักของปีในด้าน Industy 4.0): 10 ถึง 14 ตุลาคม เมือง Frankfurt

IoT Tech Expo North America: 20 และ 21 ตุลาคม เมือง Santa Clara (California)

IoT Solutions World Congress Barcelona (เกี่ยวข้องกับ smart cities):  25 ถึง 27 ตุลาคม เมือง Barcelona

Smart Factory Expo:  2 และ 3 พฤศจิกายน เมือง Birmingham.

IT2Industry: 8 ถึง 11 พฤศจิกายน เมือง Munich

Basque Industry 4.0: 16 พฤศจิกายน เมือง San Sebastian (Spain)

ปีพ.ศ. 2570

IoT Tech Expo London:  23 ถึง 24 มกราคม in London

The Internet of Manufacturing: 7 – 8 กุมภาพันธ์ เมือง Munich

The Internet of Manufacturing:  7 และ 8 มีนาคม เมือง Chicago

Industry 4.0 Summit:  4 และ 5 เมษายน เมือง Manchester (UK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: