South-South Cooperation ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2016 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติรวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ นาย บันคีมูนและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นาย Guy Ryder ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของ South – South cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เนื่องในโอกาสวัน UN Day สำหรับ South-South Cooperation

เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า “การร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศกำลังพัฒนา (ภายใต้) ความร่วมมือ South-South cooperation นั้นผลักดันความก้าวหน้า (ของประเทศดังกล่าว) อย่างต่อเนื่อง  และ แม้จะมีความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ในกลุ่มประเทศ) South-south นั้นเพิ่มขึ้น ประเทศในกลุ่ม South ได้กล้ายเป็นส่วนสำคัญในเวทีด้านสังคมและเศรษฐกิจระดับโลก

นอกจากนี้เลขาธิการสหประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่าความจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโลกกว่าพันล้านคนทั่วโลก

หากมองย้อนไปจะเห็นได้ว่าบทบาทของความร่วมมือ South-South cooperation ได้รับการเน้นย้ำในข้อตกลง 2030 Agenda for Sustainable Development กรอบข้อตกลง Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, อานัติ Addis Ababa Action Agenda, ข้อตกลง Paris Agreement on climate change และ Agenda for Humanity นาย Ban ได้กล่าวว่าถึงเวลาที่จะต้องนำเอาข้อตกลงและพันธะเหล่านี้มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะแม้ว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตในประเทศกลุ่ม south จะเพิ่มขึ้น แต่ประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ก็ยังคงมีความท้าทายที่มากมายและซับซ้อนอยู่
โดยเฉพาะการต่อสู้กับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นาย Ban ชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือแบบ south-south cooperation และ triangular cooperation (ระหว่างสามประเทศ) สามารถมีบทบาทสำคัญในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้มีอุณภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส

เลขาธิการฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ทำการสร้างความร่วมมือผ่านสำนักงานของเขาในรูปแบบ Southern Climate Partnership Incubator เมื่อเมษายนที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนด้าน climate action โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานของเลขาธิการ สหประชาชาติร่วมกับ UN office for South-South cooperation
นาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO ก็ได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ๆ นั้นจำเป็นสำหรับหมู่ประเทศกำลังพัฒนาในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ 2030 agenda  โดยเฉพาะ เป้าหมายเลขที่ 17  Partnerships for the Goals เป้าหมายดังกล่าวระบุให้ความร่วมมือ South-South cooperation ให้เป็นเครื่องมือให้การพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และเพื่อสร้างศักยภาพและการดำเนินการในภาพรวมของเป้าหมาย 2030 Agenda

นาย ไรเดอร์ยังกล่าวว่าสำนักงาน ILO ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือ South-South และ triangular cooperation ผ่านการดำเนินการในหลายหลากด้าน เช่น การจัดตั้ง gender-sensitive Social Protection Floors ในประเทศแอฟริกาและเอเชีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมของ South-South network เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในละตินอเมริกา

เพื่อเป็นที่ระลึกถึง South-South cooperation ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้จัดตั้งให้วันที่ 12 กันยายนของทุกปี เป็นการระลึกถึงการรับแผน 1978 Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Counties ซึ่งเป็นที่มาของ South-South Cooperation

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/09/on-international-day-senior-un-officials-highlight-importance-of-south-south-cooperation-for-sustainable-development/

e_sdg_icons-17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: