การประชุม Vienna Investment Conference โดย UNIDO

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับสถาบัน Kiel Institute for World Economy จัดการประชุมด้านการลงทุนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559

การประชุมดังกล่าวจะมุ่งอภิปรายแนวโน้มด้านการลงทุนในปัจจุบันและแนวทางการลงทุนระดับนานาชาติในอนาคตที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและนักวิจัย รวมทั้งผู้ว่าแผนนโยบายและผู้ดำเนินการระดับสูงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันการลงทุน Foreign direct investments (FDI) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทและกิจการระดับนานาชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและเป็นกำลังในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่สำคัญ FDI ได้รับความสนใจจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็น emerging economy เพราะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินทุนที่ถูกอัดฉีด เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเจ้าบ้าน

ในการประชุมดังกล่าวจะมีการจัด panel discussion โดยมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศระดับโลก และจะมีการจัดการประชุมทางวิชาการที่อภิปรายเกี่ยวกับการทำวิจัยนโยบายประยุกต์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ website ขององค์การ UNIDO

 

ที่มา http://www.unido.org//news/press/vienna-investment-co.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=188a8e54518a36748374016b0448f03b

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: