ตัวแทนจาก 175 ประเทศร่วมลงชื่อใน Paris Agreement

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาตัวแทนจาก 175 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Paris Agreement ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ เลขาธิการขององค์การ นายบังคีมูน กล่าวต่อที่ประชุมว่าการลงนามดังกล่าวเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ การลงนามดังกล่าวเป็นการลงนามระดับนานาชาติที่มีนานาประเทศเข้าร่วมลงชื่อมากที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งวัน

ข้อตกลง Paris Agreement ผ่านการรับรองจาก 196 ประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในการประชุม COP 21 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา จุดประสงค์ของข้อตกลงคือการจำกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงไปกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลภายใน 30 วันเมื่อมีประเทศสมาชิกมากกว่า 55 ประเทศร่วมลงนาม โดยต้องประเทศที่ร่วมลงนามต้องมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 55 ขึ้นไป นายบังคีมูนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยกำจัดความยากจน ช่วยเหลือการสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอาชนะความหิวโหย และป้องการความไม่แน่นอนและพัฒนาชีวิตของเด็กหญิงและสตรี

นอกจากข้อตกลง Paris Agreement แล้วการที่ประชุมที่กรุงปารีสยังได้ผ่านข้อตกลง และโครงการอื่น ๆ ที่สำคัญอีก 4 โครงการ ได้แก่ พันธมิตร ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับนานาชาติ (International Solar Energy Alliance) แผนการพัฒนาพลังงานทดแทน แผนนวัตกรรมร่วมกับสหรัฐอเมริกา และ high-level coalition ที่ร่วมกำหนดราคาสำหรับน้ำมันและถ่านหิน

ภายในสองอาทิตย์หลังจากวันที่ 22 เมษายน จะมีการประชุม Climate Action 2016 ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาที่จะรวบรวมผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเอกชน รัฐ ธุรกิจ สถาบันวิชาการ เพื่อร่วมเตรียมตัวสำหรับการประชุม COP ที่ประเทศโมร็อกโกในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่จะมาถึง

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/today-is-an-historic-day-says-ban-as-175-countries-sign-paris-climate-accord/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: