ห้าง M&S เข้าร่วมโครงการ Responsible Fishing Pledge

ห้างเก่าแก่สัญชาติอังกฤษ Marks & Spencer (M&S) เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Responsible Fishing Scheme (RFS) ของสหราชอาณาจักร โดยเป็นห้างค้าปลีก (Retailer) ห้างแรกของประเทศที่ทำสัญญาเพื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ RFS เป็นโครงการอาสาสมัครที่จัดตั้งแนวทางการดำเนินการสำหรับเรือประมงเพื่อที่ จะได้รับการรับรอง อาทิเช่น ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย สวัสดิการของแรงงาน การฝึกอบรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม

การ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ M&S ที่ต้องการสินค้าอาหารทะเลของบริษัทมาจากเรือประมงที่ได้รับใบรับรอง RFS ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2021 หรือมีกำหนดเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน โดยเรือประมงที่มาจากสหราชอาณาจักรจะต้องแล้วเสร็จภายในปีค.ศ. 2017 ใบรับรอง RFS เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาหารทะเลที่มาจากเรือประมงดังกล่าวนั้นผ่านการ ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานที่สูงด้านสวัสดิการของแรงงาน

ผู้ อำนวยการฝ่ายอาหารของบริษัท M&S นาย Andy Adcock กล่าวว่า บริษัทต้องการที่จะเป็นร้านค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ บริษัทจะทำการซื้อปลาจากแหล่งที่ยั่งยืนที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินการมากว่า 20 ปีแล้ว ความตั้งใจดังกล่าวให้ความมั่นใจต่อลูกค้าของเราว่าเราได้ดำเนินการในทุกทาง ที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา

โครงการ RFS เป็นโครงการของ Seafish องค์กรที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีความยั่งยืน การเข้าร่วมโครงการ RFS ของ M&S นั้นช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป้นอย่างมาก และแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหราชอาณาจักร ต้องการจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีความตั้งใจในการลดปัญหาสังคมและ สวัสดิการของแรงงาน

ผลการวิจัยของ Marine Stewardship Council (MSC) องค์กรที่ผลักดันให้มีการติดฉลากอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน เมื่อต้นปีที่แล้ว (ค.ศ. 2015) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างห้าง Supermarket ต่าง ๆ ในการสนับสนุนสินค้า eco-label และสินค้าอาหารทะเลที่มีความยั่งยืน แม้ว่าปลาที่ได้รับการรับรอง MSC จะมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ก็ตาม โดยห้าง Sainsbury เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านดังกล่าว และเป็นห้างแรกของสหราชอาณาจักรที่ทำการวางจำหน่ายแซนวิชทูน่าที่มีความ ยั่งยืนและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก MSC กว่า 163 รายการ

 

ที่มา M&S becomes first retailer to make Responsible Fishing pledge

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s