โครงสร้างตัวชี้วัด – ตัวต่อชิ้นสุดท้ายของ SDG 2030

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 59 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission) ได้ลงความเห็นชอบต่อกรอบโครงสร้างตัวชี้วัดในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDG) ผ่านการประชุม United Nations Statistical Commission ครั้งที่ 47

โครงสร้างดังกล่าวเปรียบเสมือนตัวต่อชิ้นสุดท้ายของการดำเนินการวาระการพัฒนาระดับโลก 2030 Agenda for Sustainable Development คณะผู้เชี่ยวชาญ Inter-Agency and Expert Group on SDG indicator (IAEG-SDGs) ได้เสนอโครงสร้างตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด 230 ตัวชี้วัดที่จะช่วยในการติดตามให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายได้

คณะกรรมการมีแผนที่จะพัฒนาและปรับตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำเอาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เข้าร่วม กรอบโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเปรียบเหมือนจุดเริ่มของกระบวนการพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวมีคุณภาพที่สูง

ตัวชี้วัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินการ 2030 Agenda ซึ่งไม่จำเป็นที่จะมีผลบังคับใช้กับบริบทระดับชาติทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญในการนำไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศคือ National ownership หรือความรู้สึกเป็นเจ้าของในการดำเนินการพัฒนาและติดตาม เพราะแต่ละประเทศมีบริบท ศักยภาพและระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน และการติดตามผลการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้และถูกเวลา (quality, accessible ,and timely data collection) ดังนั้นการสร้างศักยภาพให้แต่ละประเทศสมาชิกในด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม small island developing states (SIDs), least developed countries (LDCs), landlocked developing countries (LLDCs) และประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

ในลำดับต่อไปคณะกรรมการจะทำการยื่นร่างโครงสร้างตัวชี้วัดดังกล่าวต่อ Economic and Social Council (ECOSOC) และที่ประชุม General Assembly เพื่อทำการรับรอง

ในเดือนกค. 59 ที่ประชุม UN High-Level Political Forum on Sustainable Development จะตรวจสอบภาพรวมของ national and thematic review ด้านการดำเนินการ 2030 Agenda คาดว่าที่ประชุมดังกล่าวจะช่วยทำการตกลง และสรุปแนวดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 2030 Agenda ให้ชัดเจนมากขึ้น

ในเบื้องต้นมีประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ที่เสนอตัวทำการ national review ภายในการประชุมดังกล่าว ได้แก่ จีน อียิปต์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี มาดากัสการ์ เม็กซิโก มอนเตเนโก โมร็อกโก นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี ซามัว เซียร์ราลีโอน สวิสเซอร์แลนด์ โตโก ตุรกี ยูกันดาและเวเนซูเอลา 

ที่มา – UN

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s