ออสเตรียยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ

แม้ว่าออสเตรียจะถูกลดคะแนนในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย 2 สถาบันการเงิน Standard & Poor’s และ Fitch จาก AAA เป็น AA+ และมีแนวโน้มว่าสถาบันการเงิน Moody จะทำการลดอันดับออสเตรียลงไปด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้นออสเตรียยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นๆ ของโลกอยู่

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงอาจจะมาจากโครงสร้างทางการเงินของประเทศที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรียที่ต่ำ แต่ในด้านความเสี่ยงในการลงทุนออสเตรียยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ อัตราการ Roll-over-Ratio หรือความเสี่ยงใน refinance ของออสเตรียอยู่ที่ 5.4 ซึ่งต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมนี (6.2) ฝรั่งเศส (14) และเนเธอร์แลนด์ (10)

แหล่งข่าว – wirtschaftsblatt.at (15 Jan 2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: