รายงานขั้นตอนการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการและกิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของออสเตรีย

เรียกดูรายงานได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

ขั้นตอนขออนุญาติกิจการอุตสาหกรรมในออสเตรีย_final

1.      บทนำ

หากกล่าวถึงประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria หรือ ภาษาเยอรมัน Österreich) สิ่งที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงคือ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่โรแมนติกและมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งคุณภาพชีวิตและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรียยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ด้านอุตสาหกรรม

ออสเตรียถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สารเคมี เหล็กและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมในประเทศออสเตรียมีการส่งออก ไปสู่ประเทศเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ เป็นมูลค่ารวมกว่า 126 พันล้านยูโร ผลผลิตจากการค้าและอุตสาหกรรมของออสเตรียมีมูลค่าเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของ GDP ทั้งหมด (รวม 232 พันล้านยูโร[1]) อุตสาหกรรมและการค้าจึงเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญสูงสำหรับออสเตรีย

ปกติแล้วการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต แต่เหตุใดประเทศออสเตรียจึงสามารถจัดการให้การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้ รายงานฉบับนี้จะนำเสนอวิธีการจัดระเบียบกิจการต่างๆที่ออสเตรียนำมาใช้ภายใต้กรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยในบทที่สองจะอธิบายถึง ข้อบังคับในการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมในออสเตรีย ส่วนในบทที่สามจะกล่าวถึงรายละเอียด และการบังคับใช้ Environmental Impact Assessment หรือที่เรียกว่า Umweltverträglichkeitsprüfung

[1] http://www.austria.info/us/about-austria/trade-industry-1140668.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: