การประชุมสามัญขององค์การ UNIDO ครั้งที่ 16

การประชุมสามัญของ UNIDO สมัยที่ 16 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ UNIDO (Vienna International Centre) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีประเทศสมาชิกยูนิโดทั้ง 131 ประเทศเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งหมด 5 คน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวแถลงการณ์ต่อที่ประชุมในนามของประเทศไทย

S__14491668

การประชุมสามัญครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นการกำหนดอาณัติขององค์กรให้ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากการประกาศปฏิญญาลิมาไปในการประชุมสามัญครั้งก่อน (พ.ศ. 2556) และการกำหนดเป้าหมาย SDG Agenda 2030 โดยองค์การสหประชาชาติ (กันยายน 2558)

ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Industrial Development Board (IDB) ครบวาระปี ค.ศ.2019 (GC สมัยที่ 18) และ สมาชิกProgramme and Budget Committee (PBC) โดยจะทำหน้าที่จนถึงสิ้นสุดการประชุมสามัญสมัยปกติ สมัยที่ 17 ในปี ค.ศ.2017

ในระหว่างการประชุมสามัญครั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ได้จัดการประชุม Inclusive and Sustainable Industrial Development ครั้งที่ 4 (4th ISID Forum) เพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการนำร่อง Country Partnership Programme ในประเทศเอธิโอเปียและเซเนกัล และเปิดตัวโครงการนำร่องลำดับที่ 3 ในประเทศเปรู นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์การ เช่น การประชุม Donor forum การเปิดตัวหนังสือ Oxford Handbook: “Africa, whatever you thought, think again” การประชุมบทบาทของ innovation hubs for sustainable industrialization and shared prosperity และการเปิดตัว Industrial Development Report 2016 และในปีนี้ ที่ประชุมสามัญได้มีมติรับ Marshall Islands เข้าเป็นสมาชิกองค์การในกลุ่มอีกด้วย

S__14491669

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ที่ประชุมมีข้อตัดสินใจกำหนดการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ค.ศ.2017 (2560) ณ กรุงเวียนนา ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสารการประชุม ได้ที่ http://www.unido.org/gc16.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: