ประชุมสมัชชา (General Assembly) ขององค์การสหประชาชาติครั้งที่ 69 เสร็จสิ้นลง

ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การประชุมสมัชชา (General Assembly) ครั้งที่ 69 ขององค์การสหประชาชาติ ได้เสร็จสิ้นลง ประธานของที่ประชุมนาย Sam Kutesa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูกันดา ได้กล่าวในการปิดประชุมว่า วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ในการให้ความสำคัญต่อคนเป็นหลักในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จะยกระดับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลก

การประชุมดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่วมจาก 193 ประเทศ โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีการประชุม 105 ครั้ง และการลงมติอีก 327 ครั้ง

นาย Kutesa ยังได้กล่าวอีกว่า เอกสาร 2030 Agenda for Sustainability Development เป็นผลที่มาจากข้อตกลงที่สำคัญ (ในการประชุมครั้งนี้) เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างการพัฒนาที่มีความสากลและ มีส่วนร่วม (Universal and Inclusive)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป ในการประชุมสุดยอด (Special Summit) ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ จะมีการเสนอ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอีก 169 เป้าหมาย ต่อที่ประชุม เป้าหมายดังกล่าวจะถูกบรรจุให้เป็นเอกสารทางการสำหรับประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายดังกล่าวจะมีความสำคัญในการผลักดันการสร้างความเท่าเทียมและความยั่งยืนของโลก ให้สูงขึ้น

นาย Kutesa ได้กล่าวต่อไปว่า Addis Ababa Action Agenda ที่ได้รับบรรจุในการประชุม International Conference on Financing for Development ครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับเครือข่ายพันธมิตร ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) นั้นเป็นปัญหาสากลที่มนุษยชาติจะต้องทำการท้าทายเพื่อกำหนดเส้นทางการพัฒนาของโลกให้อยู่บนความยั่งยืน

นาย Kutesa ได้กล่าวอีกว่า ในการประชุม UN Climate Change Conference หรือ COP 21 ที่จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ในเดือนธันวาคมที่จะมาถึง ประชาคมนานาชาติจำเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงที่มุ่งมั่นในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีขององค์การสหประชาชาติ เป็นโอกาสในการไตร่ตรองบทบาทขององค์กรว่าควรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดเพื่อตอบสนองความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน

การประชุมสมัชชา (General Assembly) ขององค์การสหประชาชาติ มีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ จัดขึ้นทุกๆปีระหว่างกันยายน – ธันวาคม หรือนอกเหนือจากนั้น เป็นการประชุมที่ถกเถียงปัญหานานาชาติที่อยู่ภายใต้ UN Charter

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/president-highlights-historic-opportunity-to-change-the-world-as-69th-un-general-assembly-concludes/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: