Vienna Energy Forum 2015

VEF2015_Flyer_final_19Nov-1การประชุม Vienna Energy Forum (VEF) เป็นการประชุมด้านพลังงานระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นทุกๆ สองปี การประชุมดังกล่าวได้รับการริเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2008 โดยรัฐบาลออสเตรีย สถาบันวิจัย IIASA (International Institute for Applied System Analysis) และองค์การสหประชาติ จุดประสงค์หลักของการประชุมคือการเสวนาถึงบทบาทของพลังงานในบริบทของความท้าทายด้านต่างๆในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจุดประสงค์นี้ตั้งอยู่บนหลักการสองข้อคือ 1) การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนระบบพลังงาน (Sustainable Economy needs to reform energy systems) 2) การจัดหาแหล่งพลังงานมีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน (Energy supply is strongly connected to every aspects of inclusive and sustainable development)

การประชุม VEF ในปีค.ศ. 2015 เป็นการประชุม VEF ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Sustainable Energy for Inclusive Development วาระสำคัญของการประชุมคือ 1) บทบาทของพลังงานยั่งยืนในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 2) การจัดการดีมานด์ด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น 3) แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและการจัดหาพลังงาน 4) นวัฒกรรมระบบการเงินที่ผลักดันพลังงานทางเลือก 5) แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การประชุมครั้งนี้มีนัยสำคัญในบริบทของเวทีการพัฒนาระดับนานาชาติ เพราะการประชุม VEF เป็นเวทีการประชุมด้านพลังงานระดับสูง (High level forum) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม และการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดถึงก่อนหน้าการประชุมด้านการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปีค.ศ. 2015 Sustainable Development Goals Summit ที่นครนิวยอร์ก และการประชุมโครงสร้างด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ COP21 ที่กรุงปารีส การประชุมทั้งสองถือเป็นวาระการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องกับการประชุม VEF อย่างมีนัยสำคัญ

อาณัติของการประชุม VEF สามครั้งแรกมีดังต่อไปนี้

  • การประชุม VEF ครั้งแรกในปีค.ศ. 2009 จัดขึ้นท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้ทำการพิจารนา นโยบายการจัดการพลังงานอย่างบูรณาการหลังปี 2020 ภายใต้หัวข้อ “Toward an integrated energy agenda beyond 2020: Securing sustainable policies and investments” ที่ประชุมได้สรุปเนื้อหาการประชุมเป็นข้อเสนอแนะจำนวน 6 ข้อโดยมีประเด็นหลักคือการนำเสนอ Energy Development Goal ที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงพลังงานภายในปีค.ศ. 2030
  • หัวข้อการประชุม VEF ประจำปีค.ศ. 2011 คือ “Energy for all – Time for action” หัวข้อดังกล่าวมุ่งผลักดันเป้าหมายของเลขาธิการสหประชาชาติในหัวข้อ Sustainable Energy for All การประชุม VEF ได้ช่วยยกระดับความสนใจและโมเมนตัมของการพัฒนาในหัวข้อดังกล่าว
  • การประชุม VEF ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 2013 ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ “One Year after Rio+20: The energy future we want” หัวข้อและเนื้อหาของการประชุมตั้งอยู่ในบริบทของการเจรจาต่อรองวาระการพัฒนา Post-2015 Development Agenda ผลจากการประชุมมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างและกรอบการพัฒนา Post-2015 Development Agenda มีความก้าวหน้ามากขึ้น

Vienna Energy Forum 2013: ministerial and high level segment Ministerial and high level segment

Ged Davis, Marcin Korolec, Datuk Loo Took Gee, Sok Siphana, Raul Garcia Barreiro

การประชุม VEF จัดโดย 1) International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 2) กระทรวงการต่างประเทศ ออสเตรีย 3) องค์การ UNIDO 4) องค์การ Austrian Development Cooperation และ 5) Sustainable Energy For All. และมีพันธมิตรทั้งหมด 5 องค์การ ได้แก่ 1) รัฐบาลเยอรมัน 2) รัฐบาลโปแลนด์ 3) OFID (OPEC Fund for International Development) 4) GEF (Global Environment Facility) และ 5) REEEP (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) การจัด VEF ครั้งนี้เป็นปีแรกที่เปิดให้บริษัทเอกชนให้เข้าร่วมและสนับสนุน เช่น Wien Energy และ Verbund (บริษัทด้านพลังงานของออสเตรีย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: