คู่มือการตรวจสอบข้อบังคับต่างๆของสหภาพยุโรป

ความรวดเร็วในการดำเนินการเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ข้อบังคับในด้านต่างๆของสหภาพยุโรปนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่การอัพเดทข้อบังคับต่างๆ ผ่านเวปไซด์ EUR-Lex เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อมูลที่มีความสำคัญได้อย่างสะดวก และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานเวปไซด์ EUR-Lex เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเวปไซด์ดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถอ่านคู่มือดังกล่าวได้ที่ YourEurope Business website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: