การลดขั้นตอนการจัดตั้ง SMEs ในยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแต่ละประเทศสมาชิกในการลดความซับซ้อนในการตั้ง SMEs คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวและได้ทำการติดตามผลการดำเนินการของประเทศสมาชิกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าในปีค.ศ. 2014 มีการดำเนินการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บริษัทส่วนบุคคล (private limited company) ให้น้อยลง ในภาพรวมนั้นระยะการดำเนินการลดลงจาก 12 วัน (ค.ศ. 2007) เหลือ 3.5 วัน (ค.ศ. 2014) ส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจาก 485 ยูโร (ค.ศ. 2007) เหลือ 313 ยูโร (ค.ศ. 2014) ค่าเฉลี่ยที่ลดลงเป็นผลมาจาก ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการที่ลดลงในสาธารณรัฐเช็กและสวีเดน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบัลแกเรียและกรีซ

Clipboard04

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีใช้ในการจัดทะเบียนบริษัทส่วนบุคคล

ซึ่งผลการติดตามแสดงให้ว่าสหภาพยุโรปยังต้องดำเนินการพัฒนาในด้านดังกล่าวต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีค.ศ. 2011 – มุ่งสร้างศูนย์จัดการแบบเบ็ดเสร็จในการะจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 วันและมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 ยูโร ภายในปีค.ศ. 2012 ตารางข้างล่างแสดงให้เห็นจำนวนประเทศสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

จำนวนประเทศสมาชิก สำเร็จแล้ว ยังไม่สำเร็จ
One-stop-shop 23 5
ระยะเวลาดำเนินการ 19 9
ค่าใช้จ่าย 10 18

โดยมี 6 ประเทศสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายทั้ง 3 เป้าหมาย  (เดนมาร์ก, กรีซ, ลัตเวีย, โรมาเนีย, สโลวีเนียและสหราชอาณาจักร) 13 ประเทศผ่านเป้าหมาย 2 ใน 3  (เบลเยียม, บัลแกเรีย, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, โปแลนด์, โปรตุเกสและสเปน) 8 ประเทศผ่านเป้าหมาย 1 ใน 3 (ออสเตรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, ฟินแลนด์, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, สโลวาเกียและสวีเดน) และ 1 ประเทศยังไม่ผ่านเป้าหมายใดเลย (ประเทศเยอรมัน)

สามารถรับชมตารางข้อมูลรายประเทศได้ ที่นี้ 2014 START-UP

ที่มา – Start-up procedures: progress made by EU countries in 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: