ราคาน้ำมันโลกร่วงเปิดโอกาสผลิกนโยบายพลังงาน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 เป็นต้นมา ได้มีการลดลงของราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากส่งผลดีด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังถือเป็นโอกาสในการแก้ไขนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกเลิกเงินสนับสนุนราคาพลังงานที่ในปัจจุบันยังเป็นแนวนโยบายสามัญของหลายๆประเทศอยู่ อย่างในประเทศสหรัฐก็มีการให้เงินสนับสนุนการปลูกพืชที่นำไปใช้ผลิต ethanol การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และการขุดหาน้ำมันอยู่ ซึ่งการยกเลิกเงินสนับสนุนการผลิตพลังงานจะช่วยลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งในปีที่แล้วเงินสนับสนุนด้านพลังงานของรัฐบาลต่างๆ มีมูลค่ารวมกันกว่า 550 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รัฐบาลบางประเทศเช่น อินเดียและอินโดนีเซียได้เริ่มทำการตัดเงินสนับสนุนพลังงานของตนแล้ว และนำเงินที่ออมจากส่วนนี้ไปใช้ในด้านอื่นเช่นการพัฒนาโรงพยาบาลและโรงเรียนแทน แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน เช่นเวเนซูเอล่า ที่ยังไม่มีท่าทีที่จะลดเงินสนับสนุนพลังงานของตนเอง

ราคาพลังงานที่ต่ำยังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มภาษีพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงและการผลักดันนโยบายพลังงานระดับนานาชาติที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ที่ผ่านมาภาษีด้านพลังงานในหลายประเทศแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะนักการเมืองต่างหวั่นเกรงผลกระทบต่อฐานเสียงของตนเองหากมีการปรับภาษีให้สูงขึ้้น ทั้งที่หากมีการปรับภาษีพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นน่าช่วยจะส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างเฉียบพลัน และเพิ่มรายได้ของรัฐบาล

ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูง จึงน่าจะฉวยโอกาสในช่วงราคาน้ำมันต่ำนี้ทำการพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: