โครงการของ European Service Innovation Centre #1 Business Innovation Observatory

Business Innovation Observatory เป็นหนึ่งในสามโครงการของสหภาพยุโรปที่ทำการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจและนวัฒ กรรมทางอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ SMEs จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการค้นหาแนวทางที่ดีที่สุด (Best Practise) ในการระบุอุปสรรคของการสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ ซึ่งแนวทางที่กล่าวถึงนี้จะถูกนำมาประกอบการร่างนโยบายที่จะช่วยสนับสนุน การสร้างนวัฒกรรมในสหภาพยุโรปต่อไป

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2013 และได้ทำกรณีศึกษากว่า 24 กรณีที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้าน 1) advanced manufacturing, 2) big data, workplace innovation, 3) the sharing economy, 4) design for innovation และ 5) smart living.  โครงการนี้ยังได้ทำการศึกษารูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ (business model) ต่างๆ กรณีศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในด้านนวัฒกรรมของยุโรป

ในทุกๆหกเดือนจะมีการจัด workshop ในด้านวัฒกรรมทางธุรกิจที่ศูนย์นี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการทดสอบและการเรียนรู้จากกรณีศึกษา นอกจากนี้แล้ว workshop ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักธุรกิจ ผู้ลงทุน ช่างอุตสาหกรรม และผู้ออกแบบนโยบาย โดยหัวข้อการสนทนาจะโฟกัสที่การเพิ่มศักยภาพด้านนวัฒกรรมของยุโรป การข้ามพ้นความท้าท้ายด้านธุรกิจและสังคม และการสร้างศักยภาพในการแข่งขันผ่านนวัฒกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการในด้านต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการผ่านนิตยสารทุกๆหกเดือน โดยมีรายละเอียดของกรณีศึกษาและ workshops ต่างๆ ซึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัด workshop ที่เมือง Naples ประเทศอิตาลี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Innovation Observatory 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: