สหภาพยุโรปลงนามใน Free Trade Agreement (FTA) กับแคนาดา

หลังจากการเจรจาที่นานหลายเดือน (เริ่มเมื่อเดือนตุลา 2013) สหภาพยุโรปและแคนาดาได้ลงนามในสัญญาที่จะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่างกลุ่มการค้าทั้งสองกลุ่ม สัญญานี้คาดว่าจะทำให้แคนาดาเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักประเทศเดียวที่มีสัญญาด้านการค้าระหว่างอเมริกาและสหภาพยุโรป

รายการสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าระหว่างสองกลุ่มเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 98 จะถูกยกเลิกภาษีเมื่อ FTA นี้มีผลบังคับใช้

ร่างสัญญาที่ได้รับการลงชื่อดังกล่าวจะถูกนำไปตรวจและแปลก่อนที่จะถูกส่งไปให้รัฐทั้ง 10 รัฐของแคนาดาและสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศเพื่อทำการรับรอง คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2016 แหล่งข่าวได้แจ้งว่า ร่างสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่าง สหภาพยุโรปและอเมริกาต่อไป

แคนาดาและสหภาพยุโรปวางแผนที่จะจัดการประชุม Summit ในเดือนหน้าที่ประเทศแคนาดา

Source: EU finalises free trade agreement with Canada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: