สภาแห่งชาติประเทศออสเตรียผ่านพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

สภาแห่งชาติประเทศออสเตรียได้ทำการออกเสียงอนุมัติพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของประเทศ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป

ข้อบังคับในการลดการใช้พลังงานดังกล่าวมีความเข้มงวดกับบริษัทที่ให้บริการด้านพลังงาน บริษัทขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ

พรรค SPOe พรรคร่วมรัฐบาล OeVP และพรรค Greens ร่วมกันลงคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ 177 ต่อ 55 ในรัฐสภาเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติดังกล่าวพรรคฝ่ายค้าน FPOe ได้ให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะปั่นทอนศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่าเป็นมาตรการที่จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตและเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการ

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจนาย Reinhold Mitterlehner ได้ให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเป็นเป้าหมายที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของออสเตรียในที่สุด

 

แหล่งข่าว: Austria adopts new energy efficiency act

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: