อียูพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมเพื่อการใช้เชิงพาณิชย์

คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอโครงการที่จะทำให้กิจการส่วนตัว ธุรกิจ และสถาบันวิจัยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Antoio Tajani ซึ่งดูแลด้านอุตสาหกรรมและการประกอบการได้กล่าวถึงการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมว่า เป็นภาคธุรกิจที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว โครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ดาวเทียมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงพาณิชย์ และทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในสหภาพยุโรปเป็นไปได้ง่ายขึ้น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาในภาคธุรกิจดังกล่าว และผลักดันให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการประเภทใหม่ๆให้เกิดขึ้น

โครงการนี้มุ่งที่จะพัฒนาการเข้าถึงของ ข้อมูล High Resolution earth observation Satellite Data (HRSD) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในกิจกรรมหลากหลายด้าน เช่นการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การวางผังเมือง การเกษตร การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยธรรมชาติ ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป นั้นถูกควบคุมโดยกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป สถานการณ์นี้สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดและการเข้าถึงข้อมูล ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจในภาคนี้ เช่น ผู้ให้บริการ (service providers) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ผู้ค้าข้อมูล (Data reseller) โครงการดังกล่าวจะช่วยประสานกฎระเบียบการใช้และการซื้อขาย HRSD และเพิ่มความโปร่งใสในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมาตรฐานที่ใช้ในสหภาพยุโรปอีกด้วย

แหล่งข่าว: EU enhances commercial access to Earth observation data

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: