สหภาพยุโรปมุ่งเพิ่มความเสถียรภาพทางพลังงาน

หลังจากเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและรัสเซียในช่วงที่ผ่านมา สหภาพยุโรปเริ่มรู้สึกถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มความเสถียรภาพของตนด้านพลังงาน

ในปัจจุบันสหภาพยุโรปนำเข้าพลังงานเป็นสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 50 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าที่สูงนี้เป็นจุดเปราะบางจุดหนึ่งของสหภาพยุโรปที่จะได้รับจากผลกระทบทางการเมืองที่มาจากภายนอกสหภาพ โดยเฉพาะพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันถูกส่งเข้าสู่สหภาพยุโรปผ่านท่อ เพราะการส่งก๊าซผ่านท่อนั้นมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนแหล่งที่มาของก๊าซหากมีความจำเป็น

ในอดีตนั้นสหภาพยุโรปเคยประสบกับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่รุนแรงมาแล้วสองครั้ง ในปี 2006 และ 2009 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองครั้ง สหภาพยุโรปก็ได้เดินหน้าทำการสร้างเสถียรภาพทางพลังงานมาแล้ว เหตุการณ์พิพาทระหว่างสหภาพยุโรปและรัสเซียในช่วงที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มเสถียรภาพทางพลังงานอีกครั้ง

ในเบื้องต้น สหภาพยุโรปเสนอการทำการทดสอบความสามารถในการรับรองสถานะการณ์ฉุกเฉิน โดยการจำลองการถูกตัดจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับของระบบพลังงานในสหภาพยุโรป ข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการจำลองนี้จะถูกนำไปใช้พัฒนาแผนฉุกเฉิน และระบบการเตรียมพรอมในด้านต่างๆ เช่นการเพิ่มอัตราการกักตุนก๊าซธรรมชาติสำรอง

ส่วนในระยะยาวนั้น สหภาพยุโรปได้เสนอ 4 หัวข้อในการพัฒนาความปลอดภัยทางพลังงานดังต่อไปนี้

  1. Diversifying – กระจายแหล่งพลังงานที่ยุโรปนำเข้า จากปัจจุบันที่สหภาพยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ 90 จากประเทศเพียง 4 ประเทศ ซึ่งได้แก่ รัสเซีย, แอลจีเรีย, ลิเบียและนอร์เวย์
  2. Saving – ประหยัดพลังงาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของสหภาพยุโรป
  3. Exploiting the EU’s own energy resources หรือมุ่งใช้พลังงานของประเทศในสหภาพเอง- แม้ว่าปริมาณพลังงานที่ผลิตภายในสหภาพยุโรปลดลงถึงร้อยละ 20 ระหว่างปี 1995 และปี 2012  แต่อาจจะสามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้โดยใช้น้ำมันดิบที่มีวิธีการผลิตอย่างยั่งยืน และการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ
  4. Completing the internal energy market หรือ สร้างตลาดพลังงานภายในสหภาพยุโรป (เพื่อช่วยในการส่งพลังงานภายในสหภาพยุโรป ในปัจจุบันมีประเทศในสหภาพยุโรปถึง 6 ประเทศที่นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียทั้งหมดของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ดังนั้นความสามารถในการเปลี่ยนแหล่งพลังงานจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศเหล่านี้ได้

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปเหล่านี้จะถูกส่งต่อ ให้ผู้นำของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป เพื่อทำการพิจารณาอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2014

ข้อมูลเพิ่มเติม

Press release – strategy to strengthen energy security

Q&A – energy security in the EU

ที่มาของข่าว: EU looks to strengthen energy security

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: