สหภาพยุโรปมุ่งใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

สหภาพยุโรปได้ทำการเสนอแผนงานที่จะช่วยพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางทะเลให้ดีขึ้นและเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ทรัพยากรในทะเลนั้นคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลดด้านอาหาร ยา และ พลังงานที่่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ความรู้ที่มีเกี่ยวกับทะเลในปัจจุบันนั้นยังมีอยู่น้อยและการค้นคว้าและงานวิจัยในด้านนี้ก็ยังเป็นไปอย่างไม่บูรณาการเท่าที่ควร

แผนของสหภาพยุโรปดังกล่าวมุ่งที่จะสร้าง –

  1. แผนที่ดิจิตัลของพื้นท้องทะเลของยุโรปภายในปี 2020
  2. จัดตั้งข้อมูลข่าวสารออนไลท์ด้านการวิจัยและนวัฒกรรมภายในปี 2016
  3. ทำ forum ด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ที่ภาคเอกชน นักวิทยาศาสตร์ และ NGOs สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบอนาคตของการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้

การเจริญเติบโตของการใช้ทรัพยากรทางทะเลย่อมหมายถึงการจ้างงานในภาคนี้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีการต้องการแรงงานในภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีก 131,000 ตำแหน่งภายในปี 2020 (ปัจจุบันมีการจ้างงานในภาคนี้อยู่แล้วถึง 5 ล้านตำแหน่ง) ซึ่งแผนงานของสหภาพยุโรปนี้ได้รวมไปถึงการเตรียมทรัพยากรด้านแรงงานในส่วนนี้ด้วย

ระหว่างปี 2007 – 2013 สหภาพยุโรปลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยทางท้องทะเลกว่า 350 ล้านยูโรต่อปี และงบวิจัย Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปก็ได้กันงบกว่า 145 ล้านยูโรไว้สำหรับการเติบโดของภาคส่วนนี้ในปี 2014-2015 โดยเฉพาะอีกด้วย

ที่มา – EU eyes ocean resources for sustainable growth

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: