สหภาพยุโรปมุ่งผลักดันเรเนซองส์อุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมของยุโรปนั้นได้มีการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายามที่จะผลักดันให้เกินการเรเนซองส์ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป โดยตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนผลผลิตมวลรวมของยุโรปที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2020

แผนการของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นมุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมในยุโรปให้มีความทันสมัย ลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิบัตร และการเข้าถึงแหล่งทุน

คณะกรรมาธิการยุโรปหวังว่าการฟื้นฟูภาคอุตสหกรรมของยุโรปนั้น จะทำให้เกิดการสร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต กว่าหนึ่งในสี่ของตำแหน่งงานในภาคเอกชนนั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนจะมุ่งไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเติบโตเช่น Smart electrical grid และ Clean vehicles

ที่มาของข่าว: EU calls for “industrial renaissance” to support recovery

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: