ความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในเยอรมนี

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ของเยอรมนีนั้นมีการหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนต่ำกว่า 5,000 โดยลดลงกว่า 10,200 ตำแหน่งจากปี 2012 เป็นต้นมา

ปัจจัยที่ทำให้มีการเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมภาคนี้โดยหลักแล้ว มาจากการนำเข้าแผงโซล่าเซลซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าจากประเทศจีน ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงในตลาดแผงโซล่าเซลทั้งในประเทศเยอรมนีและในสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปเองก็ได้พยายามผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันการทะลักเข้าของแผงโซล่าเซลราคาต่ำจากจีน เช่นอัตราภาษีอากร อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวก็ได้รับการกดดันและต่อต้านจากจีนเป็นอย่างมาก

นอกจากการแข่งขันด้านราคากับจีนแล้ว นโยบายด้านพลังงานของเยอรมนีเองก็มีส่วนให้เกิดการหดตัวของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน นาย Sigmar Gabriel รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้เสนอนโยบายที่จะควบคุมราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยมีแผนในการตัดเงินสนับสนุนพลังงานทดแทน จาก 0.17 ยูโรต่อกิโลวัตต์ เหลือ 0.12 ยูโรต่อกิโลวัตต์ภายในปี 2015 นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะเก็บเงินครัวเรือนและกิจการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเอง ซึ่งนโยบายนี้จะส่งผลให้ความคุ้มค่าของการผลิตกระแสไฟฟ้าเองลดลง และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของจำนวนครัวเรือนและกิจการที่จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเองและการซื้อแผงโซล่าเซล ซึ่งก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วงถึงทิศทางของนโยบายดังกล่าวว่าจะส่งผลด้านลบในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นทางรัฐบาลก็ได้ให้คำชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการผลิตพลังงานในขนาดที่เล็ก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและบริษัทจำนวนมากก็ยังรอดูท่าทีของรัฐบาลเยอรมันก่อนที่จะทำการลงทุนต่อไป

สำหรับประเทศไทยแล้ว กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษา เพราะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายภายในประเทศและการแข่งขันในระดับนานาประเทศในตลาดเสรีต่อการจัดการการใช้พลังงานภายในประเทศเยอรมัน ประเทศไทยเองก็มีการผลิตพลังงานเองและนำพลังงานเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยก็มีสัญญา FTA กับหลายๆประเทศรวมทั้งจีน อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ตลาด AEC ในไม่ช้า

แหล่งข่าว: Drastischer Jobverlust in deutscher Solarbranche, Jede dritte Stelle in der Solarindustrie ist weggefallen Germany to charge fee for off-grid electricity และ New German ‘superminister’ Gabriel defends subsidies cut to rein in renewables costs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: