การประชุม Biofach – งานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2014

Biofach เป็นงานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลกซึ่งได้ทำการจัดที่เมือง เนือร์นแบร์ก(Nuremburg) ประเทศเยอรมนี ติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี โดยในปี2014นี้มีผู้เข้าชมงานกว่า 42,000 คนจาก 134ประเทศ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาของงานแสดงนิทรรศการมีทั้งหมดสี่วัน ซึ่งนอกจากการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ 2,235 รายแล้วยังมีการประชุมต่างๆทั้งขนาดใหญ่และเล็กกว่า 74 รายการซึ่งรวมไปถึงการประชุมเชิงนโยบายของกลุ่มผู้ประกอบการด้านอินทรีย์อีกด้วย

ในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากประเทศไทยส่งสินค้าเข้าร่วมนิทรรศการ Biofach ทั้งหมด 66 ประเภทจาก 13 ผู้ประกอบการซึ่งได้แก่

 1.  C.K. Industry (2000) Co., Ltd.
 2. Chita Organic Food Co., Ltd.
 3. Choke Chamroen Tea Co., Ltd.,
 4. Erawan Premier Co., Ltd.
 5. Grace Bio Co.,Ltd.
 6. Green Net Cooperative
 7. Jiraphon Food Limited Partnership
 8. MEMORYTOO CO., LTD.
 9. MERIT FOOD PRODUCTS,
 10. Promgungwahn Ltd.,
 11. Southeast Asia Organic Co., Ltd.,
 12. Top Organic Products & Supplies
 13. Tropical Nutrition Co. Ltd.

โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งแบบแปรรูปและไม่แปรรูปอาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวจาก บริษัท Tropical Nutrition Co. Ltd. และ ข้าวดำและข้าวแดงจาก บริษัท Grace Bio Co.,Ltd.

งาน Biofach ในปี 2015 นั้นจะถูกจัดขึ้นอีกครั้งที่เมือง เนือร์นแบร์กระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2015 ซึ่งในงานนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่จะเป็นประเทศกรณีศึกษาหรือ Country of the Year เนเธอร์แลนด์มีอุตสหกรรมอาหารและงานบริการอินทรีย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันเนเธอร์แลนด์มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้กว่า 1,500 บริษัทและมีอัตราการจ้างงานกว่า 100,000 ตำแหน่ง และมีอัตราการบริโภคสินค้าอินทรีย์ที่สูง โดยเฉลี่ยแล้วชาวดัตช์ซื้อสินค้าอินทรีย์เป็นมูลค่า 46 ยูโรต่อปีต่อคน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปซึ่งอยู่ที่ 27 ยูโรต่อปีต่อคน (ข้อมูลปี 2011)

หนึ่งในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจที่ได้รับการเผยแพร่ในงาน Biofach ปี 2014 ที่ผ่านไป คืองานศึกษาทิศทางและแนวโน้ม ( trend study) ของอุตสาหกรรมอินทรีย์ซึ่งนำเสนอโดย Hanni Rützler จาก Zukunftsinstitut และ future food studio เมืองเวียนนาประเทศออสเตรี Hanni Rützler เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศึกษาด้านอาหารและการบริโภคในอนาคต วิทยากรได้นำเสนอหลักการ Organic 3.0 ซึ่งเป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับการคาดเดาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางในการใช้ชีวิตของลูกค้าในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิทยากรได้นำเสนอหกแนวโน้มหลักที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมอินทรีย์ซึ่งได้แก่ – individualization, connectivity, neo-ecology, globalization, health และ mobility นอกจากนี้วิทยากรได้ให้บทสรุปหลัก 8 ข้อด้วยกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) Quality profile ของสินค้าอินทรีย์ที่ชัดเจนจะส่งผลให้ผลระทบของสินค้านั้นสูงขึ้นไปด้วย

2) สินค้าอินทรีย์นั้นความที่จะเลิกให้ความสำคัญต่อตัวสินค้าเอง และให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น

3) นอกเหนือจากการขายและการให้บริการแล้ว การออกแบบ ความเรียบง่าย และการให้การดูแลลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างการซื้อ และการใช้สินค้า(การเตรียมและทำอาหาร) จะมีบทบาทที่มากขึ้นในอนาคต

4) ปรัชญาแบบองค์รวมของการเกษตรอินทรีย์นั้นต้องมีถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตทั้งหมดในอนาคต

5) การแบ่งปันความรู้และconcept จะทำให้เกิดพลังผลักดันในกลุ่มผู้ร่วมมือระดับภาค และจะช่วยในการส่งเสริมให้เกิด synergies หรือความร่วมมือกันระหว่างชนบทและเมือง การเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคจะทำให้เกิดกลุ่มใหม่คือ prosumers หรือผู้บริโภคที่ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตโดยที่ยังใช้สินค้าอยู่

6) สินค้าอินทรีย์นั้นควรที่จะเลิกแข่งขันกับสินค้ากลุ่มหลัก โดยมุ่งไปที่ soft health strategy และบริบทของสุขภาพอย่างเป็นระบบมากกว่าการโปรโมต monocausal health

7) การกลับไปสู่พันธุ์พืชรุ่นเก่า(old varieties) และการเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ต้องควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสุขภาพด้านบวก

8) ผู้บริโภคนั้นไม่ได้คิดว่าสินค้าอินทรีย์เป็นเพียงแค่สินค้า เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการควรจะสร้างโอกาสและสถานที่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้สินค้าอย่าง comprehensive, cognitive, และ multisensory และสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้มีการสื่อสารกัน เพื่อให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ complex self-image ของลูกค้าเอง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organic 3.0 ได้ที่นี้ 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: