ทุนนวัตกรรมสำหรับ SME ในยุโรป

ผู้ประกอบการบริษัทนวัฒกรรมขนาดกลางและเล็ก (Innovative SMEs) สามารถทำการสมัครเพื่อรับทุนในการนำเอานวัฒกรรมของตนมาประยุกต์เป็นสินค้า โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการจัดสรรทุนภายใต้ชื่อ SME Instrument เป็นจำนวนกว่า 3 พันล้านยูโร โดยทุนนวัฒกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Horizon 2020 และเป็นมาตรการในการผลักดันขีดความสามารถด้านนวัฒกรรมของ SME ในยุโรป

ที่มาของข่าว – A Commission opens taps on “SME Instrument” funding for innovation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: