สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรป

เวปไซท์ thaieurope.net ได้ทำการเผยแพร่สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อวันที่13ก.พ. 2557 ซึ่งข้อมูลเป็นของเดือน ธันวาคม 2556 โดยข้อมูลสถิตได้แสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกได้แก่

 • เครื่องบิน (12,464ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของการนำเข้าทั้งหมด)
 • สินค้าเหล็กหรือ non-alloy steel ที่ยังไม่สำเร็จ (2,684 ล้านบาท ร้อยละ 5)
 • ยาซึ่งไม่รวมยาปฏิชีวะนะประเภท penicillin (1,286 ล้านบาท ร้อยละ2)
 • ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (1,054 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • นมและครีมในรูปแบบต่างๆ (633 ล้านบาท ร้อยละ 1)
 • ชิ้นส่วนเหล็กหรือเหล็กกล้า (551 ล้านบาท ร้อยละ 1)
 • ใบพัดก๊าซ (548 ล้านบาท ร้อยละ 1)
 • เทอร์โบเจ๊ท (513 ล้านบาท ร้อยละ 1)
 • ธัญพืช (459 ล้านบาท ร้อยละ 1), และ
 • เรือยอร์ท และเรือต่างๆที่ใช้ในการบันเทิง (448 ล้านบาท ร้อยละ 1)

ซึ่งสินค้าสิบอันดับแรกนี้คิดเป็น 20,645ล้านบาท หรือร้อยละ 36 ของการนำเข้าทั้งหมด (57,878 ล้านบาท)

ส่วนในด้านการส่งออกจากไทยไปสู่กลุ่มสหภาพยุโรปนั้น สินค้าที่มีมูลค่าสิบอันดับแรกได้แก่

 • อุปกรณ์บรรจุข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น CD DVD CDR  (2,502ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของการส่งออกทั้งหมด)
 • เนื้อสัตว์ผ่านกระบวณการ (2,364 ล้านบาท ร้อยละ 4)
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูล เช่น USB stick และ Memory card (2,204 ล้านบาท ร้อยละ4)
 • ชิ้นส่วนเครื่องประดับ (1,187 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • เลนส์แว่นตา (1,022 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง (930 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • Hard disk  (868 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • Floppy disk (858 ล้านบาท ร้อยละ 2)
 • ยางรถยนต์ (798 ล้านบาท ร้อยละ 1), และ
 • เครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ (750 ล้านบาท ร้อยละ 1)

ซึ่งสินค้าสิบอันดับแรกนี้คิดเป็น 13,482ล้านบาท หรือร้อยละ 24 ของการนำเข้าทั้งหมด (56,989 ล้านบาท)

เป็นที่น่าสนใจว่ามูลค่าของการส่งออกและนำเข้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนั้นมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยไทยนำเข้ามากกว่าส่งออก เป็นมูลค่าประมาณ 900ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย(final product) ซึ่งมีราคาแพง เช่นเครื่องบิน ยา ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประเทศไทยไม่มีศักยภาพหรือไม่สามารถ(ด้วยการปกป้องด้านสิทธิบัตร)ผลิตได้ ส่วนสินค้าส่งออกจากไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่จะถูกนำไปประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต่อไป

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถิติและหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่ thaieurope.net

ที่มาของข่าว: สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป ธันวาคม 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: